ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 'อาการแทรกซ้อน' หลังทำศัลยกรรมปรับรูปหน้า


การปรับรูปหน้าสามารถทำได้หลังจากที่กระดูกเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้น เนื่องจากเป็นการผ่าตัดปรับกระดูกนั่นเอง ซึ่งช่วงวัยที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อให้กระดูกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เสียก่อน


หลังทำศัลยกรรมปรับรูปหน้า จะมีผลข้างเคียงหรืออาการแทรกซ้อนตั้งแต่มีอาการอักเสบ, ผิวหนังหย่อนคล้อย และ อาการชา เป็นต้น หรือหากผลผ่าตัดไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งจากการทำศัลยกรรมปรับรูปหน้า


★ สำหรับกรณีผิวหย่อนคล้อยนั้น สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของผิวหนังและเนื้อบริเวณแก้ม จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีแนวโน้มที่ผิวจะหย่อนคล้อยได้มากถึงกี่เปอร์เซ็นต์


★ กรณีที่มีอาการชาหรือไม่มีความรู้สึกบริเวณผ่าตัดนั้น สามารถเกิดขึ้นได้หากแพทย์ผู้รับหน้าที่ผ่าตัดไม่มีประสบการณ์หรือไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมปรับรูปหน้าโดยตรง


"ผิวหย่อนคล้อยหลังทำศัลยกรรมปรับรูปหน้า"


ในปัจจุบันนี้จะมีการป้องกันผิวหย่อนคล้อยหลังผ่าตัด

โดยการทำการทำศัลยกรรมปรับรูปหน้าควบคู่กับการยกกระชับผิว