two-jaws
KOREA SURGERY AGENCY NO.1
ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรม
ขากรรไกร

การศัลยกรรมขากรรไกร

การเปลี่ยนแปลงเพียง 1 mm สร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

การศัลยกรรมขากรรไกร คือ การผ่าตัดแก้ไขกระดูกขากรรไกรบน และล่าง รวมถึงลักษณะคางที่ผิดรูป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียง 1 mm สามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างได้อย่างมาก ดังนั้น การวางแผนผ่าตัด ให้เหมาะสมกับตัวคนไข้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

two-jaw-surgery-005

มีประสบการณ์กว่า 9 ปี

ด้วยประสบการณ์กว่า 9 ปี อีปทั้งยังมีโรงพยาบาลชั้นนำในเครือ สามารถเลือกศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเหมาะสมกับเคสศัลยกรรมของลูกค้าได้

ตรวจร่างการก่อนการผ่าตัดด้วยเครื่อง 3D CT

เพื่อให้ผลการวางปผนผ่าตัดออกมามีประสิทธิภาพก่อนเข้ารับการปรึกษาที่รพ. คนไข้ต้องตรวจร่างกายด้วยเครื่อง 3D CT ก่อน

ยืนยันด้วยผลการผ่าตัด

ความพึงพอใจของ STM Style คือ “ผลการผ่าตัดอันเป็นที่น่าพึงพอใจ และตัวคนไจ้เองก็พอใจกับผลการผ่าตัด”

ศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น

ลักษณะปากยื่น คือ ปากจะยื่นออกมาข้างหน้า เมื่อมองด้านข้างจะเห็นว่า ปากจะยื่นออกมามากกว่าระยะจากปลายจมูกมาคาง

สาเหตุของกระดูกปากยื่น แบ่งเป็นพันธุกรรมที่เป็นมาตั้งแต่กำหนด และ สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น เช่น ลิ้นยาวยื่นออกมา มีนิสัยชอบดูดนิ้ว มีนิสัยชอบหายใจทางปาก อุปนิสัยเหล่านี้หากทำบ่อยๆ จะกลายเป็นความเคยชิน อีกทั้งยังช่วยให้กระดูกปากยื่นอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1

ระยะเวลาผ่าตัด 2 - 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

ระยะเวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาล 1 วัน

ขั้นตอนที่ 3

เช็คแผลที่โรงพยาบาลไม่เกิน 5 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 4

หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นคืออะไร?

การศัลยกรรมแก้ไขปากยิ่น ต่างกับการผ่าตัดขากรรไกร ที่เลื่อนขากรรไกรบนและ ขากรรไกรล่างทั้งหมด

โดยการศัลยกรรมปากยิ่น เป็นการผ่าตัดเลื่อนกระดูกเหงงือก และฟันห้นาเข้าไปข้างในเพื่อไม่ให้การผาตัดเคสผ่าตัดกรรไกร และเคสผ่าตัดฝากยื่นผิดพลาด เราทำการวินิจัย อาการที่ส่อให่เห็นว่าเป็นปัญหาแต่ละส่วนอย่างละเอียด เพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขได้ตรงจุด

ศัลยกรรมขากรรไกร VS ศัลยกรรมปากยื่น

คุณควรได้รับการผ่าตัดแบบใด ?

วิธีผ่าตัด ตัดกระดูกขากรรไกรบนและล่าง ออกเป็นสองส่วน ตัดแค่กระดูกเหงือกและฟันหน้า ที่ยื่นออกมาเลื่อนเข้าไปข้างใน
ลักษณะคนไข้ กรณีที่ทั้งคางและปากยื่นออกมา กรณีที่ปากยื่นออกมาเพียงอย่างเดียว
กรณีที่ใบหน้ายาวและยื่นออกมา
กรณีที่ที่ใบหน้าไม่ยาวแต่ปากยื่นออกมา
กรณีที่จัดฟันแล้วแต่ไม่เห็นผล
ข้อดี สามารถแก้ไขปัญหาใบหน้ายาวได้ ไม่ต้องการแก้ไขขากรรไกร
สามารถแก้ไขปัญหาใบหน้าเอียงได้
สามารถฟิ้นตัวได้เร็ว

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น

ตัดกระดูกขากรรไกรบนและล่าง | เลื่อนกระดูกไปข้างใน | ยึดกระดูกให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 1 : จัดฟัน

หลังจากการจัดฟัน แพทย์จะคำนวณระยะที่ต้องเลื่อนกระดูกเข้าไปอย่างแม่นยำ และตัดกระดูกส่วนนั้นออก

ขั้นตอนที่ 2 : เลื่อนกระดูก

เลื่อนกระดูกเหงือก และฟันหน้า ที่ยื่นออกมาให้เข้าไปด้านใน

ขั้นตอนที่ 3 : ผ่าตัดเสร็จสิ้น

ใบหน้าที่งดงามขึ้นกว่าเดิม

เคสที่ควรศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น

1. เหงือกและฟันยื่นออกมาข้างหน้า

2. ปากยื่นออกมาข้างหน้าแต่ใบหน้าไม่ยาว

3. เคสที่จัดฟันแล้วแต่ไม่เห็นผล

ศัลยกรรมคางยื่น

ลักษณะคางยื่น คือ ขากรรไหรล่างยื่นออกมาข้างหน้า มากกว่าขากรรไกรบน ทำให้ฟันล่างครอบฟันบน หรือฟันไม่สบกันก่อนการผ่าตัดการวางแผนการผ่าตัดให้เหมาะสมกับตัวคนไข้ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ขั้นตอนที่ 1

ระยะเวลาผ่าตัด 2 - 3 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

ระยะเวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาล 1-2 วัน

ขั้นตอนที่ 3

เช็คแผลที่โรงพยาบาลไม่เกิน 5 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 4

หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ขั้นตอนที่ 1

จัดฟันก่อนผ่าตัด

เมื่อผ่าตัดปรับขากรรไกรเสร็จสิ้นแล้ว และ ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่น่พอใจจตามแผนผ่าตัดที่วางไว้ก่อนผ่าตัด แพทย์จะทำการจัดฟันเพื่อจัดให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ก่อนผ่าตัด ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

ขั้นตอนที่ 2

ผ่าตัดปรับขากรรไกร (ฺBSSRO)

two-jaw-surgery-004

การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ชั่วโมง และ พักฟื้นที่โรงพยาบาล ประมาณ 1- 3 วัน

BSSRO เป็นการผ่าตัดโดยแบ่งกระดูกขากรรไกรบนและล่างออกเป็นสองส่วน ปล้วปรับเลื่อนกระดูกไปข้างหลังให้ทับซ้อนกัน และใช้น็อตเป็นตัวเชื่อมยึดตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 3

จัดฟันหลังผ่าตัด

two-jaw-surgery-003

เมื่อผ่าตัดปรับขากรรไกรเสร็จสิ้นแล้ว และ ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่น่าพอใจ ตามแผยผ่าตัดที่วางไว้ก่อนผ่าตัด แพทย์จะทำการจัดฟันเพื่อจัดให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ก่อนผ่าตัด ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายเดือน ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย ของแพทย์

การผ่าตัดเคสขากรรไกรล่างอยู่ต่ำเกินไป

1. จัดฟันก่อนผ่าตัด

หากผลการวินิจฉัยออกมาว่าขากรรไกรอยูู่ต่ำเกินไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดปรับขากรรไกร และการจัดฟัน จะตัดสินว่าการผ่าตัดปรับขากรรไกรล่าง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนไข้ (ผ่าตัดปรับขากรรไกรล่างทั้งหมด BSSRO)

จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาฐด้านการจัดฟันจะเตรียมแผนการจัดฟันก่อนการผ่าตัดปรับขากรรไกร ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนเพื่อทำให้ฟันเหมาะกับการผ่าตัดมากที่สุด

2. ผ่าตัดปรับขากรรไกร

หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันพิจารณาว่า แนวฟันและคาง มีลักษณะที่เหมาะสมกับตัวคนไข้แล้ว ก็เข้าสู้ขั้นตอนการผ่าตัดประบขากรรไกรต่อไป

โดยกระบวนการผ่าตัดทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในช่องปาก การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 90 นาที พักฟิื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1 วัน และคนไข้จำเป็นต้องใช้ผ้ารักยึดหน้าเอาไว้เพื่อยึดกระดูกให้เข้าที่ประมาณ 1 - 4 สัปดาห์ ผ่าตัดปรับขากรรไกรล้่างทั้งหมด BSSRO เป็นการผ่าตัดโดยแบ่งกระดูกขากรรไกรล่างออกเป็นสองส่วนแล้วปรับเลื่อนคางล่างรวมถึงฟันล่างทั้งหมดไปข้างหน้า และใช้น็อตเป็นตัวเชื่อมยึดตำแหน่ง

two-jaw-surgery-001

3. จัดฟันหลังผ่าตัด

เมื่อผ่าตัดปรับขากรรไกรเสร็จสิ้นแล้ว คนไข้จำเป็นต้องทำการจัดฟัน หลังการผ่าตัดอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งของฟันหลับคืนที่เดิม ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา หลายเดือน ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

KakaoTalk_20230822_102746357
https://stmstyle.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-STM-Logo-1.png

Korea Surgery Agency No.1

790/3 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ประเทศไทย

Call

เบอร์ติดต่อ

Call

เบอร์ติดต่อ

LINE

ไลน์

Email

อีเมล

Scroll to Top