บริการ

จาก STM STYLE

official services

เอกสารรับรองการผ่าตัดสำหรับยื่นวีซ่า

บริการรถรับ-ส่ง

จองตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม

ลงทะเบียน K-ETA

ล่ามภาษาไทย/อังกฤษ

ประกันการเดินทาง

medical services

บริการยา/ยาทาหลังผ่าตัด

ทรีตเมนท์ผิว (ผลัดเซลล์ผิว,มาส์กฉายแสง)

ประคบเย็น ลดบวม

บริการสระผม

อาหารอ่อนหลังผ่าตัด (โจ๊กฟักทอง/น้ำฟักทอง/เครื่องดื่มโปรตีนสูง)

special services

รับจากโรงแรมไปโรงพยาบาล

ช็อปปิ้ง

1 DAY TOUR

ล่ามสื่อสาร

บริการให้คำปรึกษาด้านอื่น (เช่น ทำผิว,คลินิกทันตกรรม,ตรวจสุขภาพ,คลินิกสูตินรีเวช)

ขั้นตอนดำเนินการ

STM STYLE

1

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1.ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2

รับคำปรึกษา

► Walk-in เข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเกาหลีมากกว่า 15ปีโดยตรง ที่ออฟฟิศ STMstyle
► Online ประเมินจากภาพถ่าย
► VDO call (google meet)

2. รับคำปรึกษา

3

รับรายละเอียดการผ่าตัดและราคา

ลูกค้าจะได้รับผลการประเมินจากทีมแพทย์ และราคาโปรโมชั่นจากโรงพยาบาล 2-3แห่ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

3.รับรายละเอียดการผ่าตัดและราคา

4

คอนเฟิร์มผ่าตัด

► จองคิวผ่าตัด
► เตรียมเอกสารการเดินทาง (วีซ่า/ตั๋วเครื่องบิน/โรงแรมที่พัก/เอกสารการจองผ่าตัดจากโรงพยาบาล)
► บริการลงทะเบียน K-ETA
► ล่ามคนไทย คอยดูแลทุกขั้นตอน

4.คอนเฟิร์มผ่าตัด

5

เดินทางถึงเกาหลี

► เข้ารับคำปรึกษาและผ่าตัดกับแพทย์ ที่โรงพยาบาล
► อธิบายข้อควรระวังก่อน-หลังการผ่าตัด
► จัดเตรียมยาช่วยลดบวม /อาหารมื้อแรกหลังผ่าตัด
► บริการส่งถึงโรงแรม หลังผ่าตัด (ไม่ต้องกังวล หากไม่มีผู้ติดตาม)

5.เดินทางถึงเกาหลี

6

ดูแล เช็คอัพ

► ตรวจเช็คอาการหลังผ่าตัด
► บริการสระผม
► บริการทรีตเม้นต์ ทำผิว

6.ดูแล เช็คอัพ

7

บริการเพิ่มเติม

► One day tour บริการล่ามพาเที่ยว 1วัน
► คอยดูแล หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นอาการปวด ตอนกลางคืน

7.บริการเพิ่มเติม

8

Follow up

► บริการเช็คผลหลังการผ่าตัดฟรี เมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศ ตลอด1-2เดือน
► vdo call เช็คผลกับแพทย์เกาหลี

8.follow up
Scroll to Top