แก้เบ้าตาลึกด้วยการเติมไขมันเปลือกตา


การฉีดไขมันเปลือกตาเพื่อแก้ไขปัญหาเบ้าตาลึก เป็นการนำไขมันจากตัวเองมาฉีดเข้าไปบริเวณชั้นตาทำให้ตาดูมีมิติที่ดีขึ้น ไม่ลึก โบ๋ ปัญหาที่เห็นได้ชัดจากเบ้าตาลึกคือ ใบหน้าดูเหนื่อยล้าหรือดูไม่สดใส โดยปกติแล้วแพทย์ผู้ผ่าตัดต้องทำการประเมินถึงความเหมาะสมของเคสนั้นๆ ก่อนเช่น บางเคสสามารถเติมไขมันเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาได้เลย หรือบางเคสต้องทำการปรับชั้นตาพร้อมทำการฉีดไขมันเข้าไปเพื่อช่วยให้ชั้นตาออกมาสวยงามและแก้ไขปัญหาเบ้าตาลึก

ปัญหาเบ้าตาลึก เกิดได้ 2 สาเหตุหลัก 1. มีไขมันรอบกระบอกตาน้อยเกินไป สาเหตุนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ส่งผลทำให้ตามีลักษณะเป็นเบ้าลึก

2. มีขนาดของกระบอกตาใหญ่เกินไปทำให้ตามีลักษณะโปนออกมา สาเหตุนี้สามารถเกิดได้ตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากโรคประจำตัวทำให้ไขมันรอบตาที่มีอยู่เกิดการฝ่อตัว

ลักษณะความลึกของเบ้าตาจะมีความลึกมากน้อยแตกต่างกันออกไป ตามพื้นฐานของร่างกาย สำหรับการฉีดไขมันเปลือกตาต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ในการแก้ไขปัญหาและผ่าตัด เซลล์ไขมันจะเข้าไปซ่อมแซม เต็มเติมทำให้เนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ทำให้สมบูรณ์ดูมิติ เนื่องจากไขมันที่นำมาใช้เป็นไขมันจากคนไข้ทำให้ไม่เกิดการปฏิเสธไขมัน แต่หากแพทย์ผู้ผ่าตัดมีความชำนาญไม่เพียงพอไขมันอาจจะทำการจับตัวกันเป็นก้อนได้ เซลล์ของไขมันสามารถสลายตัวได้หลังจากผ่าตัด 20-30%

การฉีดไขมันเปลือกตา

ยา : วางยานอนหลับ

ระยะเวลาผ่าตัด : ประมาณ 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาพักฟื้น : ออกจากโรงพยาบาลได้ทันที

ระยะเวลาตัดไหม : 6-7 วัน

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัด : มีอาการบวมประมาณ 1-2 วัน อาจมีรอยจ้ำเลือดใต้ผิว ช่วงแรกหลังผ่าตัดไขมันจะไม่ค่อยเรียบอาการบวมทำให้เหมือนตาโปนกว่าปกติ อาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้น โดย 1- 3 สัปดาห์หลังทำ หลังรอยช้ำหายตาจะดูเข้ารูปมากขึ้น เห็นความอ่อนเยาว์ชัดเจนขึ้น

การฉีดไขมันเปลือกตาสามารถแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้แต่ขึ้นอยู่กับระดับปัญหากล้ามเนื้อของแต่ละบุคคล ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดอาจจะต้องทำการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาร่วมด้วย ควรปรึกษากับแพทย์ผู้ผ่าตัดเพื่อทำการตัดสินใจ

เขียนและเรียบเรียงโดย STMStyle ภาพประกอบ synapsekoreamed.org

#ฉดไขมน #ฉดไขมนเปลอกตา #กลามเนอออนแรง #ศลยกรรมตา #stmstyle

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg