สาเหตุที่ทำให้ใบหน้าดูง่วงนอนตลอดเวลา?


เราเคยสังเกตการลืมตาหรือหลับตาของตัวเองดูบ้างหรือไม่? การลืมตาหรือหลับตานั้นจำเป็นต้องใช้แรงของกล้ามเนื้อในการช่วย กรณีกล้ามเนื้อตามีความอ่อนแรงมากจะส่งผลทำให้การลืมตาหลับตานั้นไม่ปกติได้ ต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นในการช่วย นั้นรวมไปถึงเกิดอาการตาปรือที่ทำให้เหมือนผู้ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา การแก้ไขจำเป็นต้องทำศัลยกรรมปรับแต่งตาโดยใช้การศัลยกรรมตาแบบการกรีด แต่หากแรงกล้ามเนื้อในการลืมตาอ่อนแรงไม่มาก สามารถแก้ไขได้โดยการศัลยกรรมปรับแต่งตาแบบวิธีกรีดบางส่วนหรือการศัลยกรรมตาแบบเย็บคู่ได้ ผลจะทำให้เห็นตาดำชัดเจนขึ้นทำให้ตาดูโตขึ้น

ผู้ที่มีปัญหาการมีดวงตามีขนาดเล็ก ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาหนังตาตกหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยปกติแล้วผู้ที่มีปัญหาจะมีลักษณะที่หนังตาบนตกลงมาปิดส่งผลทำให้เห็นดวงตาดำน้อยกว่าปกติ ซึ่งสามารถเป็นได้ข้างเดียวและทั้งสองข้างภาวะนี้สามารถเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่(โดยทั่วไปจะเรียกว่าโรคตาขี้เกียจ)

ลักษณะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง - ไม่สามารถลืมตาได้เต็มที่ กรณีเป็นข้างเดียวจะเห็นได้ชัดเจนว่าเปลือกตาข้างที่มีปัญหามีลักษณะเปิดขอบตาดำมากกว่าอีกข้าง และส่งผลทำให้คิ้วจะดูสูงกว่าอีกข้าง(เพราะเป็นการใช้แรงเพียงแค่ข้างเดียว)

- เกิดริ้วรอยบริเวณหน้าผาก เนื่องจากใช้คิ้วในการช่วยยกเปลือกตาขึ้นส่งผลให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าทั่วไป

- ดูเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา ตาดูปรือ ไม่สดใส เนื่องจากเห็นตาดำไม่ชัดเต็มนอกจากนั้นยังส่งผลทำให้เบ้าตาดูลึกกว่าปกติอีกด้วย

สาเหตุของการเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั้นเกิดได้หลายสาเหตุ ได้แก่ การเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือเมื่ออายุมากขึ้น การผ่าตัดที่ผิดพลาดในการทำศัลยกรรม หรือการทำงานของเส้นประสาทที่ผิดปกติ

การผ่าตัด กล้ามเนือตาอ่อนแรง

ระยะเวลาผ่าตัด : 50~1 ชั่วโมง

ตัดไหม : 7 วัน

การพักฟื้น : ไม่จำเป็นต้องนอนพักฟื้น สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังผ่าตัด

เรียบเรียงและแปลโดย STMstyle ภาพประกอบ allureplasticsurgery,STMstyle

#ศลยกรรมตา #กลามเนอออนแรง #ตกแตงกลามเนอตา #ตาปรอ #แกตา

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg