ศัลยกรรมลดความหย่อยคล้อยของหน้าอก


หน้าอกหย่อยคล้อยสามารถเกิดได้จากปัจจัยหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้นทำให้ทรงหน้าอกเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือการมีบุตรก็ส่งผลทำให้เกิดการขยายตัวได้เช่นกัน สำหรับชาวเอเชียทั่วไปจะมีลักษณะหน้าอกที่มีปริมาณไขมันใต้ผิวหนังน้อยกว่าชาวตะวันตกที่ผิวหนาและปริมาณพื้นที่ของผิวหนังที่มากกว่าทำให้สามารถลดขนาดหรือทำการผ่าตัดได้มากกว่าคนเอเชีย

การทำศัลยกรรมหน้าอกที่เกาหลีมีความซับซ้อน เนื่องจากคนเอเชียมีปริมาณพื้นที่ของผิวหนังที่น้อยทำให้การผ่าตัดลดความหย่อยคล้อย ,ลดขนาด-เพิ่มขนาดหน้าอกต้องทำการผ่าตัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

กรณีสำหรับการผ่าตัดลดความหย่อยคล้อยในปัจจุบัน เป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนเนื่องจากต้องทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งบางส่วนให้ทรงออกมาสวยงามพร้อมต้องทำการระวังแผลที่จะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดเพื่อให้ออกมาเห็นแผลน้อยที่สุด ซึ่งการผ่าตัดนั้นมีความยากง่ายตามเคสแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเดิมของหน้าอก

ความแตกต่างของการยกกระชับหน้าอกในอดีตและปัจจุบัน

วิธีการแบบดั้งเดิมในการยกกระชับหน้าอก

- มีรอยแผลเป็นมาก

- รูปร่างของทรวงอกอาจผิดปกติไม่ธรรมชาติ

- อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะเวลาการทำการผ่าตัด

วิธีการแบบปัจจุบันในการยกกระชับหน้าอก

- รอยแผลเล็กลง อยู่รอบปานนม

- หน้าอกดูสวยมาก

- เวลาในการผ่าตัดลดลง

ผลของผ่าตัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังผ่าตัด การลดความหย่อยคล้อยของหน้าอก เทคนิคการผ่าตัดจะทำควบคู่กันทั้งกล้ามเนื้อที่ถูกยกกระชับและแผลจากการผ่าตัดต้องปฎิบัติตามคำสั่งแพทย์ หลังทำการผ่าตัดต้องใช้เวลากว่ากล้ามเนื้อจะทำการได้ตามปกติ และมีทรงหน้าอกที่สวยงาม

เขียนและเรียบเรียงโดย STMstyle ภาพประกอบจาก Google

#เสรมหนาอก #แกหนาอก #หนาหยอนคลอย #ศลยกรรมหนาอก #ทำหนาอกเกาหล #STMstyle

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg