การจัดฟัน VS ศัลยกรรมปากยื่น VS ศัลยกรรมขากรรไกร (ตอนที่ 3)


ศัลยกรรมขากรรไกร

เคสที่เหมาะกับการศัลยกรรมขากรรไกร

เหมาะสำหรับคนที่มีกระดูกขากรรไกรบน หรือล่างเติบโตผิดปกติ ฟันบน-ล่างสบกันไม่ปกติ เมื่อมองด้านข้างจะเห็นว่าส่วนของปาก หรือคางยื่นออกมามากกว่าปกติ เช่น คางยื่น คางผุบ ปากยื่น คางยาว เป็นต้น

ขั้นตอนการรักษา

MRO เป็นการผ่าตัดขากรรไกรล่างด้านหลังเป็นเส้นตรง เพื่อเลื่อนกระดูกเข้าไปด้านใน

SSRO เป็นการผ่าตัดขากรรไกรล่างส่วนหลังโดยตัดออกเป็น 2 ส่วน แล้วเลื่อนกระดูกไปด้านหลังซ้อนทับกัน

ใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหน

ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 3~4 ชั่วโมง หลังผ่าตัดอาจจะต้องจัดฟันประมาณ 6 เดือน

จุดเด่นของการรักษาด้วยการศัลยกรรมขากรรไกร

เนืองจากเป็นการผ่าตัดเลื่อนกระดูกโดยตรง ดังนั้นตำแหน่งของกระดูกจสามารถเลื่อนได้อย่างชัดเจน มีผลทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกการศัลยกรรมขากรรไกร

การศัลยกรรมขากรรไกรไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษาสำหรับท่านที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอีกด้วย

รูปก่อน-หลังศัลยกรรม


เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1