ความแตกต่างของการวางยาในการผ่าตัด

ความปลอดภัยในการผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการผ่าตัดศัลยกรรมประเภทต่างๆ จะมีการวางยาที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของประเภทการผ่าตัด

วิสัญญีแพทย์ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการวางยาให้กับผู้ผ่าตัด เพื่อระงับความรู้สึกและดูแลเรื่องความปลอดภัยระหว่างที่ทำการผ่าตัดโดยจะแบ่งการวางยาเป็น 2 ประเภทคือ ยาสลบและยาชา

ยาชา : ใช้ในการผ่าตัดเล็ก เช่น ศัลยกรรมตา คนไข้ที่วางยาจะรู้สึกชาเฉพาะบริเวณที่ฉีดยา ส่งผลให้ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ในการวางยาต้องใช้ยาตามชนิด ปริมาณและวิธีการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้ป่วย

ยาสลบ : ใช้กับผ่าตัดใหญ่ คนไข้จะหมดสติและ จะฟื้นเมื่อหมดฤทธิยา อาจจะมีอาการข้างเคียง เช่น วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน เช่น การผ่าตัดรูปหน้า หน้าอก เป็นต้น การวางยาจะสามารถทำได้ทั้งการดมยาและฉีดเข้าตามสาย

ยานอนหลับ : ใช้กับการตรวจที่ไม่ทำให้เจ็บปวด คนไข้จะหลับ และตื่นเมื่อปลุก ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ เช่น การศัลยกรรมจมูก

วิสัญญีแพทย์ถือว่าเป็นบุคคลที่สำหรับอีกท่านที่จะทำให้การผ่าตัดออกมาปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการผ่าตัดค่ะ

เรียบเรียงโดย STMstyle ภาพจาก Google.com

#หน้าที่ของวิสัญญี #วิสัญญีแพทย์ #การวางยา #ยาชา #ยาสลบ #ยานอนหลบ #STMstyle

Scroll to Top