ศัลยกรรมตา(แก้ไขหนังตาตก)

การแก้ไขหนังตาตกและการแก้ไขกล้ามเนื้อชั้นตา หนังตาตกคืออาการของหนังตาที่หย่อยคล้อย อาการหนังตาตกเกิด จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำให้หนังตาหย่อยคล้อยลงมาบดบังการมองเห็น ในเกณฑ์ปกติชั้นตา จะปกคลุมตาดำแค่ 1-2 มม.เท่านัั้น แต่ถ้าปกคลุมมากกว่า 2 มม.จะทำให้ตา “ดูง่วง” ได้ ใน ลักษณะนี้เราเรียกว่าอาการหนังตาตก

กล้ามเนื้อช่วยยกหนังตา (Levator palpebrae superioris muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญ ที่สุดในการออกแรงลืมตาซึ่งจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านใน กล้ามเนื้อตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ยกหนั งตาขึ้น โดยตรง แต่กล้ามเนื้อจะออกแรงยกผ่านเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (aponeurosis) เพื่อยกหนังตาขึ้น ทำให้กลายเป็นการลืมตาได้กล้ามเนื้อมูลเลอร์

กล้ามเนื้อมูลเลอร์ จะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาร่วมกับกล้ามเนื้อช่วยยกหนังตา ( Levator palpebrae superioris muscle) ซึ่งกล้ามเนื้อมูลเลอร์จะมีตำแหน่งอยู่ข้างล่าง มีลักษณะเป็น กล้ามเนื้อบาง

“การแก้ไขกล้ามเนื้อชั้นตา จะเป็นการแก้ไขเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อมูลเลอร์ โดยการมัดหรือตัดให้สั้นขึ้น” ถ้าเอ็นกล้ามเนื้อตาสั้น ขึ้นจะทำให้ลืมตาได้เต็มที่กว่าการที่เอ็นกล้ามเนื้อที่ยาว แก้ไขโดยการตัดหรือมัดเอ็นกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อมูลเลอร์เข้าด้วยกัน จะช่วยปรับการลืมตาให้ทำได้เต็มที่ขึ้น

ปรึกษาโทร: 02-7147663 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com #ศัลยกรรมเกาหลี#คนไทยในเกาหลี#ปรับรูปหน้า#โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี#เสริมจมูก#ศัลยกรรมตา#โรงพยาบาลเกาหลี#ศัลยกรรมพลิกชีวิต#ปรึกษา#ศัลยกรรม#ปรับรูปหน้า#ลดโหนกแก้ม#เหลากราม#คาง#ตาสองชั้น#เสริมจมูก#เที่ยวเกาหลี#ศัลยกรรมเกาหลี#ทัวร์เกาหลี#ทัวร์ศัลยกรรมเกาหลี#LetMeInThailand4#letmein#ลดหน้าอก#ดูดไขมัน#ปรึกษาศัลยกรรม#หมอเกาหลี#โปรโมชั่น#รีวิวศัลยกรรม#ดาราเกาหลี#ศัลยกรรมตา#ยกกระชับ#ฉีดไขมัน#แก้จมูก

Scroll to Top