STMstyle หลักสูตร ผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลีระดับ 1 /  หลักสูตร เมเนเจอร์โรงพยาบาลเกาหลีระดับ 1

STMstyle

หลักสูตรผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลีระดับ 1 /  หลักสูตรเมเนเจอร์โรงพยาบาลเกาหลีระดับ 1

แนะนำบริษัท (คลิก)

หลักสูตรการเรียน: สอนแน่น / จำนวนน้อย / ประสบการณ์การปฏิบัติที่หลากหลาย / สอนด้วยภาษาเกาหลีที่เข้าใจง่าย 

ระยะเวลา: 3 เดือน (1-2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ / เวลาเรียน 1ชั่วโมง 30นาที – 2 ชั่วโมง)

จำนวนครั้งที่เรียน: รวม 13-15 ครั้ง

หลักสูตรและเวลาเรียน 

เวลาเรียน: รอบเช้า 11โมง – บ่าย2 / รอบเย็น 6โมง – 2ทุ่ม

ระยะเวลารับสมัครและจำนวนผู้เรียน:   28 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566  จำนวน 7 ท่าน (ตามลำดับการสมัคร)

เนื้อหาการรับสมัครและค่าใช้จ่าย: 1.ผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลีระดับ 1 ราคา 30,000บาท/ สรุปเมเนเจอร์ระบบโรงพยาบาลเกาหลีระดับ 1 ราคา 45,000บาท

(มัดจำ 10,000บาท ทั้ง 2 หลักสูตร)

CEO STMstyle คิม ซอนฮา

STMstyle CEO & ที่ปรึกษา ศัลยกรรมเกาหลี / ผิว (ประสบการณ์ 15ปี)

– สอนบรรยาย ศัลยกรรมเกาหลี / เทรนด์ผิว

– ผลิตสื่อออกอากาศเกี่ยวกับการแพทย์เกาหลีกว่า 200 ครั้ง

– ผลิต Let Me In Korea / Let me in Thailand 

STMstyle

ให้คำปรึกษาแก่ Influencer ที่มีผู้ติดตามอย่างมากมาย หลายท่าน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและใบประกอบวิชาชีพ
  2. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย
  3. สามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลที่เกาหลีในเครือของเรา (คัดเลือกด้วยการสอบวัดผล)

แนะนำ STMstyle

  STMstyle เป็นบริษัทด้านการแพทย์ของประเทศเกาหลีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งมีประสบการณ์มากถึง 15 ปีในฐานะบริษัทที่ช่วยเชื่อมโยงชาวไทยกับแพทย์ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ของประเทศเกาหลี 

ทั้งคลินิกศัลยกรรมตกแต่งความงาม คลินิกดูแลผิวพรรณ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกสูตินรีเวช และคลินิกทันตกรรม   และในปัจจุบันมีบุคคลากรชาวไทยมากมายจากบริษัท STMstyle ของเราที่กำลังทำงานด้านการแพทย์เกาหลีอย่างภาคภูมิใจ

  ในปี 2023 นี้ทางองค์กรได้มีการปรับเครือข่ายเพิ่มสถาบันการศึกษาขึ้นมาใหม่ที่เชื่อมโยงด้านการศึกษาและด้านการทำงานขึ้นอีกด้านหนึ่ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ที่ยาก ให้มีประสิทธิภาพด้านการเข้าใจและแปลภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้น

ทาง STMstyle ของเราได้เปิดสถาบันหลักสูตรการสอน “ผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลี” ด้วยประสบการณ์ด้านความสำเร็จในการดำเนินการฝึกอบรม “หลักสูตรสถาบันการสอนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

ถึง 12 หลักสูตรของแพทย์ผู้เชียวชาญเกาหลีแก่แพทย์ชาวไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ทางเราจึงได้จัดการสอนและฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจอยากมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลเกาหลีเพียง 30 ท่านเท่านั้น

หลักสูตร

ผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลี ระดับ 1      30,000 บาท

เงินเดือนคาดว่าจะได้รับ หลังได้เข้าทำงาน  80,000 บาท

รวม อบรม 13-15 บท  

บทที่ 1– เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการแพทย์เกาหลีและเปลี่ยนแปลงการบริการทางการแพทย์

บทที่ 2– จุดเด่นของระบบการแพทย์เกาหลี

บทที่ 3– เข้าใจเกี่ยวกับการบริการลูกค้าทางการแพทย์เกาหลี

บทที่ 4– หน้าที่และวิสัยทัศน์ของผู้ประสานงานขณะทำงานในโรงพยาบาลเกาหลี

บทที่ 5– หน้าที่และการบริการด้วยใจของผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลี

บทที่ 6– เข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขณะทำงานที่โรงพยาบาลเกาหลีและภาพลักษณ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

บทที่ 7– บุคลิกภาพพื้นฐานของผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลี – การยืนและการเคลื่อนไหว

บทที่ 8– บุคลิกภาพพื้นฐานของผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลี – วิธีการรับมือกับสถานการณ์พิเศษ 

บทที่ 9– บุคลิกภาพพื้นฐานของผู้ประสานงานโรงพยาบาลเกาหลี – วิธีการพูด

บทที่ 10– วิธีการจัดการดูแลสัมผัสลูกค้า (MOT)

บทที่ 11– งานปฏิบัติ- การรับโทรศัพท์1

บทที่ 12– งานปฏิบัติ- การรับโทรศัพท์2

บทที่ 13– งานปฏิบัติ- การจัดการการจองและตารางเวลา

บทที่ 14– งานปฏิบัติ- วิธีการจัดการเวลาคนไข้รอและการจัดเก็บ

บทที่ 15– การบรรยายพิเศษงานปฏิบัติ (การแต่งหน้าและการทำผมขณะปฏิบัติงานสไตล์เกาหลี)

หลักสูตร

เมเนเจอร์โรงพยาบาลเกาหลี ระดับ 1  45,000 บาท

เงินเดือนคาดว่าจะได้รับ หลังได้เข้าทำงาน 110,000 บาท 

มีการเรียนการสอนทั้งหมด 13-15 ครั้ง

ครั้งที่ 1 – ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลี

ครั้งที่ 2 – เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเป็นผู้นำในการเป็นผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลี

ครั้งที่ 3 – เรียนรู้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำไปปรับใช้ในการเป็นผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลี

ครั้งที่ 4 – หน้าที่ที่ผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลีต้องปฏิบัติ – การดูแลพนักงานและวัฒนธรรมในองค์กร

ครั้งที่ 5 – หน้าที่ที่ผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลีต้องปฏิบัติ – การสอนงาน/ประชุมพนักงาน

ครั้งที่ 6 – หน้าที่ที่ผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลีต้องปฏิบัติ – MOT

ครั้งที่ 7 – หน้าที่ที่ผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเกาหลีที่ต้องปฏิบัติ – การปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำร่วมกับศัลยแพทย์

ครั้งที่ 8 – ความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแพทย์เกาหลี

ครั้งที่ 9 – แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเกาหลี

ครั้งที่ 10 – วิธีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแพทย์เกาหลี

ครั้งที่ 11 – วิธีการให้คำปรึกษาลูกค้าแต่ละท่าน

ครั้งที่ 12 – วิธีการดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าแบบไม่เห็นหน้า

ครั้งที่ 13 – วิธีการดูแลลูกค้า CRM – VIP 

ครั้งที่ 14 – การตลาดของการแพทย์เกาหลี

ครั้งที่ 15 – คลาสพิเศษ (การแต่งหน้า/ทำผมสไตล์เกาหลี)

ปรึกษาศัลยกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

📲 Line Official : http://line.me/ti/p/@stmstyle

📞 สอบถามเพิ่มเติม : 02-7147663

#ศัลยกรรมเกาหลี #คนไทยในเกาหลี #ปรับรูปหน้า #โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี #เสริมจมูก #ศัลยกรรมตา #โรงพยาบาลเกาหลี #ศัลยกรรมพลิกชีวิต #ปรึกษา #ศัลยกรรม #ปรับรูปหน้า #ลดโหนกแก้ม #เหลากราม #คาง #ตาสองชั้น #เสริมจมูก #เที่ยวเกาหลี #ศัลยกรรมเกาหลี #ทัวร์เกาหลี #ทัวร์ศัลยกรรมเกาหลี #LetMeInThailand #letmein #ศัลยกรรมผู้ชาย #ดูดไขมัน #ปรึกษาศัลยกรรม #หมอเกาหลี #โปรโมชั่น #รีวิวศัลยกรรม #ดาราเกาหลี #ศัลยกรรมตาผู้ชาย #ยกกระชับ #ฉีดไขมัน #แก้จมูก #ทรงตาผู้ชาย

Scroll to Top