วิธีการขอ Tax Refund ที่เกาหลี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปช้อปปิ้งหรือทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี สามารถขอคืนภาษี(Tax Refund)

มูลค่าเพิ่มหรือ VAT มูลค่า  7-10%  (ราคาค่าภาษีแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกัน) ได้กับร้านค้า

และโรงพยาบาลศัลยกรรมที่เข้าร่วม เมื่อซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีป้ายปลอดภาษีรวมยอดซื้อครบ 30,000

วอนขึ้นไป สามารถขอ Tax refund ได้ที่ตู้อัตโนมัติ(KIOSK) หรือที่เคาน์เตอร์ในสนามบินอินชอน

*เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอ Tax Refund อาจมีจำนวนมาก กรุณาเผื่อเวลาก่อนไฟลท์บินออก 

1) สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการขอ Tax refund

เมื่อต้องการทำ Tax refund ก่อนกลับประเทศ หลังจากซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้แสดงหนังสือเดินทาง

กับพนักงานของร้านเพื่อขอรับใบ Tax Refund Form/Tax Refund Slip 

*สามารถรถขอ Tax Refund ได้เมื่อซื้อของมูลค่า 30,000 ขึ้นไป

โปรดเก็บใบ Tax Refund Form/ใบเสร็จ/ตัวสินค้า ไว้ให้ดีจนกว่าจะทำการเดินทางออกนอกประเทศ

2) สามารถขอ Tax Refund คืนได้เท่าไหร่บ้าง? 

การคำนวน Tax Refund จะแตกต่างกันออกไปตามจำนวนเงินหรือประเภทของที่ซื้อ

โดยปกติแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ของเกาหลีจะอยู่ประมาณ 10% แต่หลังจากทำการหัก

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไปแล้วก็จะเหลือไม่เกิน 8% ที่สามารถแลกคืนได้

ตัวอย่างเงินคืน Tax Refund ของ NICE TAX FREE

3) เช็คอินและการฝากกระเป๋า 

หลังจากที่เช็คอินและรับ Boarding Pass กรุณาเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอ Tax Refund

ให้เรียบร้อย


ขึ้นเครื่องโดยมีสิ่งของทีต้องขอคืนภาษี
เช็คอินเป็นสัมภาระเช็คอิน
– ควรมาถึงสนามบินก่อนเวลาเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการขอคืนภาษีและตรวจสอบสินค้า

– สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินและรับบอร์ดดิ้งพาสได้

– รายการขอคืนภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกเช็คอินเป็นสัมภาระ

– ดำเนินการขอคืนภาษีผ่านตู้ที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารขาออก สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการตรวจสอบทางศุลกากร ให้ขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยยื่นหนังสือเดินทาง รายการสินค้าที่ซื้อ (ยังไม่ได้เปิด/ไม่ได้ใช้) และใบเสร็จรับเงิน
– โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบว่ามีสิ่งของที่ต้องขอคืนภาษีในสัมภาระเช็คอิน

– ติดแท็กสัมภาระและดำเนินการขั้นตอนการขอคืนภาษีผ่านตู้คีออสที่ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารขาออก สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการตรวจสอบทางศุลกากร ให้ขออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยยื่นหนังสือเดินทาง รายการสินค้าที่ซื้อ (ยังไม่ได้เปิด/ไม่ได้ใช้) และใบเสร็จรับเงิน

4) ขอคืนภาษีง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์

สำหรับคนที่มียอดคืนมากกว่า 75,000 วอน ให้นำหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ รวมถึงสินค้าไปแสดงที่เค้าน์เตอร์ Tax Refund 

วิธีทำ
1. นำหนังสือเดินทาง, สินค้า (ที่ยังไม่ได้แกะใช้), ใบเสร็จและ Tax Refund Form ไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์เพื่อรับการตรวจสอบ
2. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถรับเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์ทันที 

เครดิตภาพ: https://th.trip.com/moments/detail/incheon-1385-15800714?locale=th-TH

 อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1)

เวลาทำการ : 07:00 – 19:00

ที่ตั้ง : โซนปลอดภาษีชั้น 3 Gate 28

อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2)

เวลาทำการ : 07:00 – 21:00

ที่ตั้ง : พื้นที่สาธารณะของอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอินD, E และโซนปลอดภาษีชั้น 3 Gate 253

5) ขอคืนภาษีง่ายๆ ที่ตู้อัตโนมัติ(KIOSK)

สำหรับคนที่มียอดคืนไม่เกิน 75,000 วอน

วิธีทำ

1. เลือกภาษา

2. สแกนหนังสือเดินทางและใบเสร็จที่จะรับเงินคืน

3. ดูหน้าจอว่าข้อมูลสินค้าและเงินคืนต่างๆตรงหรือไม่ หลังจากนั้นทำการยืนยันและรับเงินคืนได้จากตู้ทันที 

เครดิตภาพ: https://th.trip.com/moments/detail/incheon-1385-15800714?locale=th-TH 

อาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1 )

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง : โซนปลอดภาษีชั้น 3 Gate 28

อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2 )

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง : โซนปลอดภาษีชั้น 3 Gate 250, 253

เครดิตข้อมูล/รูปภาพทั้งหมด

https://www.airport.kr/ap_lp/en/dep/process/vacref/vacref.do

https://www.creatrip.com/th/blog/414

https://th.trip.com/moments/detail/incheon-1385-15800714?locale=th-TH

Scroll to Top