Skin Boost | Whitening Program

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

โปรโมชั่นล่าสุด_230515_1

โปรโมชั่นงานให้คำปรึกษา รพ.ศัลยกรรม NOTE 

NOTE CONSULTATION 2022 

**โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ที่จองโปรในงาน

  • Skin boost ราคา 1.95 ล้านวอน
  • Whitening Program ราคา 1.3 ล้านวอน

Before - After

ข้อมูลโรงพยาบาล

Dr.ยูจีฮาน

Dr.คิมฮักยอง

Note Surgery

Scroll to Top