ศัลยกรรมโครงหน้า

ไปกับ STM ลดเพิ่มจากราคาโปรโมชั่นอีก 5%

โรงพยาบาล :

โปรโมชั่นล่าสุด_230515_15

🔥 April Promotions โปรโมชั่นประจำเดือนเดือนเมษายน 🍉~

  • ศัลยกรรมโครงหน้า ลดสูงสุด 40%

SET 1  โครงหน้า 5 จุด + ปลูกถ่ายไขมันเติมเต็มผิว  

SET 2  โครงหน้า 5 จุด + มินิลิฟท์ติ้ง 

SET 3  โครงหน้า 5 จุด + SMAS ลิฟท์ติ้ง 

Before - After

ข้อมูลโรงพยาบาล

Dr.พัคจงริม

Dr.ฮันกยูนัม

345 PLASTIC SURGERY

Scroll to Top