top of page
ยกกระชับใบหน้า-01.jpg

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า เกาหลี

 

การยกกระชับใบหน้าหรือดึงหน้า เป็นศัลยกรรมเพื่อลดความหย่อนคล้อยของใบหน้า และกำจัดริ้วรอยของใบหน้าที่เกิดขึ้นตามช่วงอายุและสภาพผิวต่อไป STMstyle เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีจะมาไปดู ที่ประเทศเกาหลีการยกกระชับใบหน้าที่ดีต้องทำการดึงควบคู่ตั้งแต่ผิวหนังภายนอกและชั้นกล้ามเนื้อภายในใบหน้า โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

  1. ส่วนบนของใบหน้า

  2. ส่วนกลางของใบหน้า

  3. ส่วนล่างของใบหน้า

 

ประเภทของการยกกระชับ

 

การยกกระชับแบบ ACCULIFT    

การยกกระชับแบบ ACCULIFT   การยกกระชับด้วยเครื่องมือเลเซอร์ เครื่องจะเข้าไปทำการสลายไขมัน พร้อมทำการกระตุ้นผิวภายในให้กระชับด้วยเครื่องความถี่ของเครื่องมือ

 

วิธีการยกกระชับใบหน้าด้วย ACCULIFT จะไม่มีแผลหลังผ่าตัด สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหลังทำ

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : แก้ม,ใต้คาง(เหนียง)

 

การผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับแบบ ACCULIFT    

ระยะเวลาผ่าตัด: 30 นาที

การวางยา: ยานอนหลับ

ระยะตัดไหม: ไม่มี

ระยะพักฟื้น: 5 – 7 วัน

 

การยกกระชับหน้าผาก

การยกกระชับหน้าผากด้วยเอ็นโดไทน์ (ENDOTINE) เป็นการแก้ไขปัญหาริ้วรอยช่วงบริเวณหน้าผากและคิ้ว(สำหรับผู้ที่มีปัญหาคิ้วตก) รวมถึงผู้ที่ทำควบคู่กับศัลยกรรม ตาเกาหลี เนื่องจากมีปัญหาชั้นตาแคบพื้นที่ช่องว่างระหว่างชั้นตาน้อย ทำให้ใบหน้าดูดุกว่าวัยซึ่งเป็นเทคนิคของประเทศเกาหลี

 

วิธีการยกกระชับหน้าผากด้วยเอ็นโดไทน์ (ENDOTINE) การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณไรผม 3-5 จุด แพทย์จะประเมินตามลักษณะปัญหาของแต่ละบุคคล วัสดุยืดเอ็นโดไทน์จะทำหน้าที่เหมือนตีนตุ๊กแกยึดระหว่างกล้ามเนื้อและผิวหนังทำให้ริ้วรอยบริเวณหน้าผากหายไป วัสดุยืดจะสลายไปหลังจากทำการผ่าตัดประมาณ 1ปีแต่ผลลัพธ์ของการผ่าตัดยังคงอยู่

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : หน้าผาก

 

การผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับหน้าผากด้วยเอ็นโดไทน์ (ENDOTINE)

ระยะเวลาผ่าตัด: 1ชั่วโมง – 1ชั่วโมงครึ่ง

การวางยา: ยานอนหลับ

ระยะตัดไหม: 7-10 วัน

ระยะพักฟื้น:  3-6 เดือน

 

การยกกระชับแก้ม

1. การยกกระชับหน้าแก้มด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)

เป็นเทคนิคใหม่ของประเทศเกาหลีในการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อยบริเวณแก้ม เทคนิคนี้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาร่องแก้มชั้นหรือผู้ที่ทำการผ่าตัดปรับโครงหน้ามาแล้ว ไหมอีลาสติกุมมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากด้านในของไหมชนิดนี้ประด้วยซิลิโคนและด้านนอกคลุมด้วยโพลีเอสเตอร์ทำให้มีแรงต้านทานการดึงสูง และสามารถรวมตัวกับเนื้อเยื่อผิวส่วนผลให้ใบหน้าขยับได้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติ

 

วิธีการยกกระชับหน้าแก้มด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)  การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณไรผมข้างขมับ

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : แก้ม

 

การผ่าตัดศัลยกรรมไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)

ระยะเวลาผ่าตัด: 2ชั่วโมง

การวางยา: ยาสลบ

ระยะตัดไหม: 10-12 วัน

ระยะพักฟื้น:  3-6 เดือน

 

2. การยกกระชับหน้าแก้มด้วยการกรีด

เป็นการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อย เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยสูงหรือมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยการผ่าตัดยกกระชับด้วยการกรีดของทางเกาหลีจะทำการผ่าตัดโดยอิงสรีระของกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นตัวหลักเพื่อความเป็นธรรมชาติ การผ่าตัดต้องที่ดีต้องทำการดึง ผิวหนัง+ชั้นผิวหนังที่ประกอบด้วยเอ็นและชั้นไขมันส่วนหนึ่ง+กล้ามเนื้อชั้นนอกและชั้นใน ต้องทำการดึงไปพร้อมกัน

 

วิธีการยกกระชับหน้าแก้มด้วยการกรีด การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณไรผมข้างขมับและหน้าหู,หลังหู ตามสภาพความหย่อนคล้อยของผิวแต่ละบุคคล

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : แก้ม

 

การผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับหน้าแก้มด้วยการกรีด

ระยะเวลาผ่าตัด: 2ชั่วโมง - 4ชั่วโมง

การวางยา: ยาสลบ

ระยะตัดไหม: 10-14 วัน

ระยะพักฟื้น:  3-6 เดือน

 

การยกกระชับคอ

การยกกระชับหน้าคอด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM) เป็นการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อยบริเวณใต้คางและลำคอ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการให้เห็นกรอบหน้าชัด

 

วิธีการยกกระชับคอด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)  การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณติ่งหู

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : ใต้คอ

 

การผ่าตัดศัลยกรรมไหมคอด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)

ระยะเวลาผ่าตัด: 1ชั่วโมง 1ชั่วโมงครึ่ง

การวางยา: ยานอนหลับ

ระยะตัดไหม: 7 วัน

ระยะพักฟื้น:  3-6 เดือน

ยกกระชับใบหน้า หน้าว่าง-02.jpg

ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า

การยกกระชับใบหน้าหรือดึงหน้า เป็นศัลยกรรมเพื่อลดความหย่อนคล้อยของใบหน้า และกำจัดริ้วรอยของใบหน้าที่เกิดขึ้นตามช่วงอายุและสภาพผิว

ที่ประเทศเกาหลีการยกกระชับใบหน้าที่ดีต้องทำการดึงควบคู่ตั้งแต่ผิวหนังภายนอกและชั้นกล้ามเนื้อภายในใบหน้า โดยจะแบ่งเป็น 3

ประเภทของการยกกระชับ

การยกกระชับแบบ ACCULIFT    

การยกกระชับด้วยเครื่องมือเลเซอร์

เครื่องจะเข้าไปทำการสลายไขมัน พร้อมทำการกระตุ้นผิวภายในให้กระชับด้วยเครื่องความถี่ของเครื่องมือ

 

* วิธีการยกกระชับใบหน้าด้วย ACCULIFT จะไม่มีแผลหลังผ่าตัด

สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหลังทำ

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : แก้ม,ใต้คาง(เหนียง)

การยกกระชับหน้าผากด้วยเอ็นโดไทน์ (ENDOTINE)

 

เป็นการแก้ไขปัญหาริ้วรอยช่วงบริเวณหน้าผากและคิ้ว

(สำหรับผู้ที่มีปัญหาคิ้วตก) รวมถึงผู้ที่ทำควบคู่กับศัลยกรรมตา เนื่องจาก

มีปัญหาชั้นตาแคบพื้นที่ช่องว่างระหว่างชั้นตาน้อย ทำให้ใบหน้าดูดุกว่าวัยซึ่งเป็นเทคนิคของประเทศเกาหลี

 

* วิธีการยกกระชับหน้าผากด้วยเอ็นโดไทน์ (ENDOTINE)

การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณไรผม 3-5 จุด

แพทย์จะประเมินตามลักษณะปัญหาของแต่ละบุคคล

วัสดุยืดเอ็นโดไทน์จะทำหน้าที่เหมือนตีนตุ๊กแกยึดระหว่างกล้ามเนื้อและผิวหนังทำให้ริ้วรอยบริเวณหน้าผากหายไป วัสดุยืดจะสลายไปหลังจาก

ทำการผ่าตัดประมาณ 1ปีแต่ผลลัพธ์ของการผ่าตัดยังคงอยู่

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : หน้าผาก

การยกกระชับหน้าแก้มด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)

เป็นเทคนิคใหม่ของประเทศเกาหลีในการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อย

บริเวณแก้ม การดึงหน้าเทคนิคนี้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาร่องแก้มชั้นหรือผู้ที่ทำการผ่าตัดปรับโครงหน้ามาแล้ว ร้อยไหมอีลาสติกุมมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากด้านในของไหมชนิดนี้ประด้วยซิลิโคนและด้านนอกคลุมด้วยโพลีเอสเตอร์ทำให้มีแรงต้านทานการดึงสูง และสามารถรวมตัวกับเนื้อเยื่อผิวส่วนผลให้ใบหน้าขยับได้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติ

 

* วิธีการยกกระชับหน้าแก้มด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM) 

การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณไรผมข้างขมับ

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : แก้ม

การยกกระชับแก้ม

การยกกระชับหน้าแก้มด้วยการกรีด

 

เป็นการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อย เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยสูงหรือมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยการผ่าตัดยกกระชับด้วยการกรีดของทางเกาหลีจะทำการผ่าตัดโดยอิงสรีระของกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นตัวหลักเพื่อความเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดต้องที่ดีต้องทำการดึง ผิวหนัง + ชั้นผิวหนังที่ประกอบด้วยเอ็นและชั้นไขมันส่วนหนึ่ง + กล้ามเนื้อชั้นนอกและชั้นใน ต้องทำการดึงไปพร้อมกัน

 

*วิธีการยกกระชับหน้าแก้มด้วยการกรีด การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณไรผมข้างขมับและหน้าหู,หลังหู ตามสภาพความหย่อนคล้อยของผิวแต่ละบุคคล

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : แก้ม

การยกกระชับหน้าคอด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)

 

เป็นการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อยบริเวณใต้คางและลำคอ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการให้เห็นกรอบหน้าชัด

 

*วิธีการยกกระชับคอด้วยไหมอีลาสติดกุม (ELASTICUM)  การผ่าตัดจะมีแผลซ่อนอยู่บริเวณติ่งหู

 

บริเวณที่ทำการผ่าตัด : ใต้คอ

การยกกระชับคอ

ขอคำปรึกษา

02-7147663

ปรึกษาฟรี

ส่งคำปรึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะ

bottom of page