PRICE

ราคาจุดศัลยกรรมเริ่มต้นโดยประมาณ

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงนั้นๆ

ราคาศัลยกรรมตา

 

ราคาศัลยกรรมจมูก

 

ราคาศัลยกรรมยกกระชับ

 

ราคาศัลยกรรมปรับรูปหน้า

 

ราคาฉีดไขมัน

 

ราคาศัลยกรรมเสริมหน้าอก 

 

ราคาดูดไขมัน

 

ราคาศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น

 

ขอคำปรึกษา

02-7147663

ปรึกษาฟรี

  • line
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • YouTube - Black Circle

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1