รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปช่วยให้กลายเป็นคนที่สดใสขึ้น!


- สัมภาษณ์ก่อนศัลยกรรม -

จมูกของผมใหญ่และเบี้ยวเอียง คนอื่นจะบอกว่าผมหน้าตาไม่ดี

มันทำให้ผมกลายเป็นคนขาดความมั่นใจและประหม่าเวลาที่ต้องอยู่กับคนหมู่มาก

เพราะผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นจึงตัดสินใจทำศัลยกรรม

หวังว่าผลลัพธ์ศัลยกรรมครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวผมได้ครับ

ศัลยกรรมตา    แก้ไขปรับกล้ามเนื้อตาให้ตาโตขึ้น  ศัลยกรรมจมูก แก้ไขจมูกเบี้ยวเอียง  ศัลยกรรมปรับโครงหน้า แก้ไขให้หน้าเรียวขึ้น