REVIEW ศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า


ศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า (โหนกแก้ม คาง)

ปัญหาของฉันคือ หลังศัลยกรรมปรับโครงหน้ามาแล้ว ใบหน้ายังดูไม่มีมิติ

จึงตัดสินใจทำศัลยกรรมแก้ไขใหม่อีกครั้ง

หลังจากที่ฉันทำศัลยกรรมปรับโครงหน้าไปแล้ว

ยังพบปัญหาปลายคางที่ยังดูไม่สมมาตรฉันเป็นกังวลมาก

เมื่อสามปีก่อนฉันทำศัลยกรรมปรับรูปหน้ามาแล้วแต่ยังไม่พอใจ

เพราะคางที่ยังดูไม่สมมาตรและไม่เรียบ

จึงตัดสินจทำศัลยกรรมแก้ไขเพราะอยากให้ใบหน้าของฉันออกมาดูดีขึ้น

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

ก่อนผ่าตัด


💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

หลังผ่าตัด

เมื่อเทียบจะเห็นถึงความแตกต่าง