REAL STORY คิม ฮยอนอู


REAL STORY

คิม ฮยอนอู

จุดที่ศัลยกรรม

-ศัลยกรรมจมูก (สันจมูก+ปลายจมูก+ลดปีกจมูก)

-ศัลยกรรมโครงหน้า กราม+คาง(ตัดกระดูกคางรูปตัว T)

เพราะปมด้อยในเรื่องหน้าตา ทำให้ผมเป็นคนเก็บตัว ไม่เข้าสังคม

ตั้งแต่ผมได้มารู้จักกับโรงพยาบาล The M ก็เปลี่ยนแปลงนิสัยของผมไปด้วย

นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปแล้ว ความมั่นใจของผมก็เพิ่มขึ้นด้วย

ใครจะไปคิดล่ะครับ ว่าวันนึงตัวเองจะได้มายืนโพสต์หน้ากล้องแบบนี้ด้วย....

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมโครงหน้า

ภาพประกอบจาก : โรงพยาบาลดิเอ็ม The M

ปรึกษาโทร: 02-7147663 , 02-7147665 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com

#ศลยกรรมจมกผชาย #ศลยกรรมโครงหนา #รววศลยกรรมผชาย #โรงพยาบาลดเอม #STMstyle #เอเจนซศลยกรรมเกาหล #เอเจนซศลยกรรมอนดบ1

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1