REAL STORY คิม จุนซู


REAL STORY

คิม จุนซู

ผู้รับการผ่าตัด : คิมจุนซู

แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด : แพทย์อีจูฮง

จุดที่ศัลยกรรม

- ศัลยกรรมตา (การเย็บ,ปรับกล้ามเนื้อตา)

- ศัลยกรรมจมูก

- ศัลยกรรมเลื่อนคางไปด้านหน้า (3mm)

- โบท็อกซ์กราม

มาตรฐานความสวยงามและสัดส่วนใบหน้าของผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกัน

โรงพยาบาล The M จะทำให้ Tไลน์ ตั้งแต่หว่างคิ้ว, สันจมูก, ปลายจมูก ไปจนถึงปลายคางของคุณผู้ชายสมบูรณ์แบบ

ภาพก่อน – หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด -----------> หลังผ่าตัด 1 วัน

หลังผ่าตัด 3 วัน -----------> หลังผ่าตัด 7 วัน

หลังผ่าตัด 10 วัน -----------> หลังผ่าตัด 15 วัน

หลังผ่าตัด 20 วัน -----------> หลังผ่าตัด 24 วัน

หลังผ่าตัด 1 เดือน

หลังผ่าตัด 2 เดือน -----------> หลังผ่าตัด 3 เดือน

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมตา ศัยกรรมคาง โบท็อกซ์กราม

ภาพประกอบจาก : โรงพยาบาลดิเอ็ม The M

ปรึกษาโทร: 02-7147663 , 02-7147665 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com

#ศลยกรรมตาสำหรบผชาย #ศลยกรรมจมกผชาย #ศลยกรรมคาง #โบทอกซ #เอเจนซศลยกรรมเกาหล #โรงพยาบาลดเอม #เอเจนซศลยกรรมอนดบ1 #STMstyle

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1