REAL STORY ยูฮเยจิน


REAL STORY

ยูฮเยจิน

แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด : แพทย์อีจูฮง โรงพยาบาล The M

จุดที่ทำศัลยกรรม

-ศัลยกรรมแก้ไขตาสองชั้น (การกรีด)

-ศัลยกรรมจมูก

-กำจัดไขมันกระพุ้งแก้ม

-ดูดไขมันวีไลน์

-ศัลยกรรมดึงหน้าผาก

-ฉีดไขมันหน้าผาก

ได้รูปตาที่กลมโต และเก็บรายละเอียดทุกจุดของดวงตา

ด้วยฝีมือการผ่าตัดที่ปลอดภัยและยอดเยี่ยมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมตา แพทย์อีจูฮง

ภาพก่อน-หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด ------> หลังผ่าตัด 1 วัน

หลังผ่าตัด 7 วัน ------> หลังผ่าตัด 10 วัน

หลังผ่าตัด 16 วัน ------> หลังผ่าตัด 21 วัน

หลังผ่าตัด 1 เดือน ------> หลังผ่าตัด 1.5 เดือน

หลังผ่าตัด 2 เดือน ------> หลังผ่าตัด 3.5 เดือน

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมจมูก ศัลยกรรมดึงหน้าผาก ดูดไขมันวีไลน์ ฉีดไขมันหน้าผาก ดูดไขมันกระพุ้งแก้ม

ภาพประกอบจาก : โรงพยาบาลดิเอ็ม The M

ปรึกษาโทร: 02-7147663 , 02-7147665 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com

#ศลยกรรมตาสองชน #ศลยกรรมจมก #ดดไขมนหนา #ศลยกรรมดงหนาผาก #ฉดไขมนหนาผาก #โรงพยาบาลศลยกรรมดเอม #เอเจนซศลยกรรมเกาหล #เอเจนซศลยกรรมอนดบ1 #รววศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1