REALSTORY ของคุณพัคจินอู


คุณพัคจินอู - ศัลยกรรมตา & ศัลยกรรมจมูก & ศัลยกรรมปรับรูปหน้า

BEFORE - AFTER

BEFORE

หลังทำศัลยกรรม 4 วัน

หลังทำศัลยกรรม 7 วัน

หลังทำศัลยกรรม 10 วัน

หลังทำศัลยกรรม 14 วัน

หลังทำศัลยกรรม 21 วัน

หลังทำศัลยกรรม 30 วัน

หลังทำศัลยกรรม 60 วัน

หลังทำศัลยกรรม 180 วัน

หลังทำศัลยกรรม 210 วัน

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า ลดโหนกแก้ม ลดกราม เหลาคาง ผ่าตัดขากรรไกร เสริมจมูก ศัลยกรรมตา

ภาพประกอบจาก : โรงพยาบาลนานะ

ปรึกษาโทร: 02-7147663 , 02-7147665 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com

#เอเจนซศลยกรรมเกาหล #เอเจนซศลยกรรมอนดบ1 #ปรกษาศลยกรรมฟร #ทำตาสองชน #รววศลยกรรมผชาย #ศลยกรรมตาสำหรบผชาย #ทำหนาผชาย #เสรมจมกผชาย #ศลยกรรมปรบรปหนาผชาย #ปรบรปหนา #รววทำจมก #รววศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1