การศัลยกรรมลดขนาดกรามแบบ All 4


หากอยากให้ใบหน้ามีความสมส่วน เรียวเล็ก สาวๆส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำศัลยกรรมปรับรูปหน้ากันซึ่ง

หนึ่งในนั้นก็คือ "การศัลยกรรมกราม" ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ใบหน้าดูกรามใหญ่ ไม่ใช่แค่กราม

ด้านข้าง,กรามด้านหน้าเพียงเท่านั้นและเพื่อใบหน้าที่เรียวเล็กไม่ได้แก้ไขด้วยการตัดกระดูกกรามเพียง

เท่านั้นด้วยเช่นกัน จะต้องแก้ไขในเรื่องกล้ามเนื้อและไขมันบริเวณคางร่วมด้วย

"เพื่อให้ใบหน้ามีความสมส่วนดูเป็นธรรมชาติ ในตอนผ่าตัดจึงจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะ

โครงหน้าตามแต่ละบุคคล"

1. การลดขนาดกรามด้านข้างที่อยู่บริเวณด้านล่างใบหู จะลดเพียงเล็กน้อยให้ออกมาดูเป็นธรรมชาติ

เพื่อให้แนวกรอบบริเวณตั้งแต่ด้านล่างใบหูจนถึงปลายคางหน้าดูมีความสวยและนุ่มนวล

2. ไม่ใช่แค่เพียงลดขนาดกรามด้านข้างเท่านั้น จะต้องลดขนาดกรามด้านหน้าร่วมด้วย เพื่อให้ลดขนาด

ความกว้างของใบหน้าและดูหน้าเป็น V-line มากยิ่งขึ้น

3. เนื่องจากกรล้ามเนื้อที่ทำหน้าบดเคี้ยวมีการขยับทุกวัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อตรงคางมีการเจริญเติบโต

มากยิ่งขึ้น จึงทำให้ดูเหมือนมีกรามใหญ่นั่นเอง ดังนั้นจึงต้องผ่าตัดเอากล้ามเนื้ออก โดยการกรีดด้าน

ในบริเวณปาก แต่จะไม่ตะดกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าหากตัด

กล้ามเนืิ้อที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมดก็จะทำให้หน้าของเราเรียวเล็กอย่างถาวรนั่นเอง

4. สุดท้ายเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังบริเวณส่วนคาง(ไขมันกระพุ้งแก้ม) คือ เซลล์ไขมันที่ถูกดึงออกมาผ่าน

ทางท่อบางๆที่อยู่บริเวณด้านหลังใบหู ซึ่งถ้าหากนำไขมันกระพุ้งแก้มออกก็จะไม่ทำให้เกิดการหย่อน

คล้อยและยังทำให้ผิวดูเรียบเนียนอย่างถาวร

เนื้อหาจาก : https://blog.naver.com/hojangps/221482675667

เรียบเรียงโดย : STMstyle

ปรึกษาโทร: 02-7147663 , 02-7147665 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com

#ปรบโครงหนา #ตดกราม #ลดกราม #เหลากราม #ผาตดกราม #ศลยกรรมกราม #ศลยกรรมปรบรปหนา #ศลยกรรมเกาหล #STMstyle #เอเจนซศลยกรรมอนดบ1 #เอเจนซศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1