การศัลยกรรมลดขนาดกรามแบบ All 4


หากอยากให้ใบหน้ามีความสมส่วน เรียวเล็ก สาวๆส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำศัลยกรรมปรับรูปหน้ากันซึ่ง

หนึ่งในนั้นก็คือ "การศัลยกรรมกราม" ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ใบหน้าดูกรามใหญ่ ไม่ใช่แค่กราม

ด้านข้าง,กรามด้านหน้าเพียงเท่านั้นและเพื่อใบหน้าที่เรียวเล็กไม่ได้แก้ไขด้วยการตัดกระดูกกรามเพียง

เท่านั้นด้วยเช่นกัน จะต้องแก้ไขในเรื่องกล้ามเนื้อและไขมันบริเวณคางร่วมด้วย

"เพื่อให้ใบหน้ามีความสมส่วนดูเป็นธรรมชาติ ในตอนผ่าตัดจึงจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะ

โครงหน้าตามแต่ละบุคคล"