ความแตกต่างระหว่างกระดูกโครงหน้าของวัย 30 และ 65


เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าโครงสร้างต่างๆของใบหน้าต้องเกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น

การหย่อนคล้อย การสลายของไขมัน การเพิ่มขึ้นของไขมัน เป็นต้น

30 ปี 65 ปี

จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นดวงตาจะมีขนาดใหญ่ แต่กระดูกบริเวณคางมีขนาดเล็กลง

และกระดูกบริเวณหางคิ้วก็เกิดการหย่อนคล้อยลงมาด้วยเช่นกัน

ซึ่งใบหน้าของเรามีการสลายของไขมันตามบริเวณต่างๆหรือไขมันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ สาเหตุที่เมื่อทำ

ศัลยกรรมปรับรูปหน้าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากโครงสร้างของไขมันใบหน้านั่นเอง โดยในวัยอายุ

ประมาณ 35 ไขมันหน้าผาก ขมับ แก้มจะค่อยๆสลายหายไป แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นไขมันบริเวณปากและขา

กรรไกรกลับเพิ่มขึ้น แต่ปากและขากรรไกรเป็นส่วนของผิวหนังที่มีไขมันกระจายอยู่อย่างไม่สม่ำเสมอจึง

ทำให้ใบหน้าของเราไม่เรียบ และสวยงามเท่าที่ควรนั่นเอง

เนื้อหาจาก : http://m.cafe.daum.net/SoulDresser/FLTB/105129?svc=popular

เรียบเรียงโดย : STMstyle

ปรึกษาโทร: 02-7147663 , 02-7147665 Chat Now: www.fb.com/messages/t/STMstyle Line Official: http://line.me/ti/p/@stmstyle เว็บไซต์ www.stmstyle.com

#โครงหนา #ศลยกรรมโครงหนา #ปรบโครงหนา #ลดกราม #ฉกไขมนหนา #ศลยกรรมโครงหนา #ศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg