ข้อควรรู้ของศัลยกรรแก้ไขดวงตาที่ไม่เท่ากัน


ดวงตาของแต่ละคนต่างมีรูปทรงที่แตกต่างกัน ซึ่งบางคนอาจจะมีดวงตาที่ใหญ่ข้างเล็กข้าง เป็นสาเหตุจากการชั้นตาชั้นตา, ตาตก, การศัลยกรรมตาที่ผิดพลาด เป็นต้น ซึางสิ่งที่สำคัญของการศัลยกรรมตาคือความพึงพอใจของตนเองนั่นเอง

ทุกๆคนเมื่อเกิดมาส่วนใหญ่ก็จะมีดวงตาทั้งสองข้างที่ไม่สมส่วนและไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากจนเกินไป แต่ในบางเคสหากทำศัลยกรรมตาอาจจะต้องมีการผ่าตัดซ้ำอีกรอบ ซึ่งคนไข้จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าการทำศัลยกรรมตาครั้งนั้นเป็นการทำกับคนไม่ใช่คอมพิวเตอร์

แล้ววิธีการศัลยกรรมแก้ตาที่ไม่เท่ากันเป็นแบบไหน?

โดยทั่วๆไปดวงตาที่ไม่เท่ากันจะเกิดจากชั้นตา ดังนั้นหากจะทำการแก้ไขก็จะแก้ไขเพียงแค่ตาอีกด้านที่ไม่มีชั้นตานั่นเอง แต่ถ้ามีสาเหตุจากตาตกก็จะแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาเท่านั้น

แต่ถ้าหากรูปทรงของตาแบบอื่นที่อยากได้สามารถทำศัลยกรรมโดยวิธีอื่นๆตามลักษณะของดวงตาที่ต้องการได้เช่นกัน ดังนั้นหากมีลักษณะของดวงตาที่อยากได้ ในตอนที่ปรึกษาควรแจ้งกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ

การศัลยกรรมตานั้นไม่สามารถทำให้ออกมาเท่ากันหรือสมส่วนกันได้ 100% แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะปรับและแก้ไขให้เหมือนกันมากที่สุด