ความเปลี่ยนแปลงของดวงตากับอายุที่มากขึ้น


เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดนั้นก็คือ บริเวณดวงตา รอบดวงตามักจากเริ่มเปลี่ยนแปลงตามสภาพของผิวหนังและการดูแล ปัญหาที่พบเจอได้ทั่วไปได้แก่

1. เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นชั้นตาจะลึกขึ้นมากกว่าเดิม

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นไขมันบริเวณเปลือกตาจะลดน้อยลง จึงทำให้ชั้นตาดูลึก หรืออาจเกิดชั้นตาพับซ้อนกันหลายชั้นได้

ข้อแนะนำ : ศัลยกรรมตาด้วยการเติมไขมันเปลือกตา

2. เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นชั้นตาจะหนาขึ้นมากกว่าเดิม

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการเผาผลาญของร่างกายก็จะต่ำลงด้วยเช่นกัน จึงทำให้ชั้นตาพับปิดลงมา ดูหนามากกว่าเดิม หรือทำให้ตาตกได้

ข้อแนะนำ : ศัลยกรรมลดไขมันเปลือกตา+แก้ไขชั้นตาโดยการกรีด