3 พ้อยท์หลักสร้างจมูกสวยเป็นธรรมชาติ!


1. สันจมูก

การปรับความสูงของสันจมูกให้พอดีและเหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการทำจมูก

สันจมูกในอุดมคตินั้นความสูงควรจะอยู่ที่ระดับขนตา (รูปซ้ายสุด) แต่ทั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามความยาวใบหน้าของแต่ละคน แต่ถ้าหากจุดเริ่มสันจมูกอยู่สูงมากเกินไป จมูกก็จะดูยาว ในขณะที่ถ้าอยู่ต่ำเกินไปก็จะกลายเป็นทำให้จมูกดูสั้นได้

จุดเริ่มของสันจมูก หากเริ่มลากเส้นจากระหว่างคิ้วลงมาและมีสโลปเล็กน้อยก็จะทำให้จมูกดูเป็นทรงจมูกผู้หญิง แต่ในกรณีของผู้ชายนั้น เหมาะที่ลากลงมาเป็นเส้นตรงมากกว่า ถ้ามีฮัมพ์ หรือกระดูกกึ่งกลางสันจมูกนูนออกมา ในกรณีนี้ก็จะทำการตกแต่งกระดูกฮัมพ์และส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนให้เรียบก่อน

การทำมุมกันระหว่างสันจมูกกับใบหน้า หรือที่เรียกว่า Nasofacial Angle (รูปบน ขวาสุด) จะต้องทำมุมกันประมาณ 35 องศา ถ้าหากสันจมูกบริเวณระหว่างคิ้วสูงไป องศาการทำมุมก็จะแคบลง เป็นผลให้จมูกดูยาวเกินไปและทำให้ตาสองข้างดูเหมือนถูกดึงเข้ามารวมกันด้วย ซึ่งจมูกในลักษณะนี้เรียกว่า จมูกอวาตาร์ หรือจมูกสิงโต