Valentine Day Promotion


โปรโมชั่นเดือนแห่งความรัก

ศัลยกรรมเป็นคู่ ไม่ว่าจะคู่เพื่อนรัก คู่คุณแม่ หรือมาแบบคู่รักเพียงจองมัดจำในเดือนกุมภาพันธ์นี้

จะทำศัลยกรรมเพียงคนละจุด (ศัลยกรรมตา,ศัลยกรรมจมูก,ยกกระชับ,ศัลยกรรมรูปหน้า) หรือจะทำศัลยกรรมทั้งหน้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะรับสิทธิแพคเกจไหนเพียงแค่มาทำพร้อมกันในเดือนนี้เท่านั้น

แพคเกจ A : ทำผิวอิ่มน้ำ/ฉีดผิวขาวใสทั้งตัว/Botox แพคเกจ B : ทำผิวอิ่มน้ำ/สักคิ้ว 3มิติ/สักอายไลน์เนอร์

สามารถเลือกได้ 1 อย่างในแพคเกจ

จองสิทธิ์ได้ถึง 14 ก.พ. นี้เท่านั้น!

#ศลยกรรมเกาหล #ศลยกรรมจมก #เสรมจมก #ศลยกรรมตา #ทำตาสองชน #ยกกระชบใบหนา

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1