[REVIEW] จากผู้มีใบหน้าบิดเบี้ยว กลับมาในลุคผู้ชายอบอุ่น : คิมยุนซอง


สำหรับเคสของคุณ คิมยุนซอง เป็นเคสปรับรูปหน้า

โดย ศัลยกรรมปรับรูปหน้า ได้แก่ โหนกแก้ม, กราม และคาง

เพื่อปรับโครงหน้าให้เรียบและได้สัดส่วน

(เคสดังกล่าวทำศัลยกรรมขากรรไกรและจุดอื่นควบคู่ไปด้วย)

จุดบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจน คือ โครงหน้า

และใบหน้าของคุณคิมยุนซองนั้นมีลักษณะบิดเบี้ยว

ซึ่งการแก้ไขจะต้องผ่าตัดขากรรไกรร รวมถึงปรับรูปหน้า

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

AFTER

ก่อนผ่าตัด - หลังผ่าตัด 3 เดือน - หลังผ่าตัด 6 เดือน (ตามลำดับ)

-----------------------------

ภาพประกอบจากโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

#STMstyle #เอเจนซศลยกรรมเกาหล #ศลยกรรมปรบรปหนา #รววศลยกรรมเกาหล #รววศลยกรรมผชาย #รววปรบรปหนา #หนาเบยว #ใบหนาบดเบยว #reviews #รววศลยกรรมผหญง #รววศลยกรรม

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1