Review ศัลยกรรมจมูก ทรงที่คนไทยนิยมทำ!!


การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกคืออะไร ??

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกโดยเทคนิคเฉพาะ เพื่อปรับให้ทรงจมูกคุณให้สวยดังใจ โดยการใช้กระดูกอ่อนมาเสริมปลายจมูกร่วมกับการเสริมดั้งด้วยวัสดุเสริมหรือกระดูกอ่อนบางส่วน การผ่าตัดนี้เป็นที่นิยม เพราะปลอดภัย และยังทำให้ดั้งจมูกโด่งและปลายจมูกพุ่ง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความประณีตอย่างมากในการผ่าตัด

รีวิว ก่อน - หลัง ศัลยกรรมจมูก