ศัลยกรรมปรับรูปหน้า


การลดขนาดรูปหน้านอกจากจะต้องปรับขนาดกระดูกแล้ว ยังมีการปรับลดไขมัน และกล้ามเนื้อจึงจะทำให้ใบหน้าเรียวเล็ก ได้รูปอย่างที่ต้องการ

การลดขนาดรูปหน้าส่วนล่าง

คุณหมอจะใช้ข้อมูลจาก 3D CT ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการผ่าตัด เพื่อการวางแผนผ่าตัดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด และนอกจากนี้การตัดกระดูกกรามควบคู่กับการเหลาความหนาของกระดูกออกก็ช่วยให้ใบหน้าเล็กลงได้อีกด้วย

การลดขนาดรูปหน้าส่วนบน

เมื่อดูจาก 3D CT จะเห็นโหนกแก้มส่วนที่ยื่นออกมา คุณหมอจะทำการลดขนาดโหนกแก้มให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน หลังผ่าตัดจะเห็นว่าโหนกแก้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

การลดขนาดคาง(ตัดคางสามเหลี่ยม)

คุณหมอจะตัดกระดูกปลายคางเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วนำกระดูกส่วนที่อยู่ตรงกลางออก หลังจากนั้นจะดันกระดูกทั้งสองด้านมาติดกัน วิธีนี้ยังเหมาะกับคนที่ต้องการลดความยาวของคางแต่เส้นประสาทอยู่ต่ำอีกด้วย

การลดไขมัน และกล้ามเนื้อใบหน้า

มีหลายท่านที่ปรับกระดูกใบหน้าไปแล้วรู้สึกว่าใบหน้ายังใหญ่อยู่ เนื่องจากใบหน้าของเรายังมีส่วนอื่นๆนอกจากกระดูก ได้แก่ ไขมัน และกล้ามเนื้อ หากต้องการให้ใบหน้าเรียวเล็กจะต้องทำการลดทั้งสองส่วนนี้ไปด้วย

1. กรณีกล้ามเนื้อกรามใหญ่ ทำให้หน้าบาน กว้างออก

แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดลดขนาดกราม

2. มีแก้มใหญ่ หรือไขมันบริเวณแก้มเยอะ ทำให้หน้าใหญ่

แก้ไขได้ด้วยการดูดไขมันแก้ม หรืออคูเลเซอร์

ภาพก่อน-หลังศัลยกรรม

#รปหนา #ปรบรปหนาทเกาหล #ปรบรปหนาทไหนด #รววปรบรปหนา #ปรบรปหนาVLine #หนาบาน #หนาใหญ

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg