วิธีการผ่าตัดศัลยกรรม V-Line และภาพก่อนหลังทำ (Before/After) By STMstyle


ศัลยกรรม V-Line

เป็นการผ่าตัดมุมกรามจนถึงกระดูกคาง ในการผ่าตัด หากทำการผ่าตัดลดกรามแล้วแต่บางท่าน คางอาจจะยังดูทู่หรือกว้างอยู่ก็ควรที่จะทำการผ่าตัดเพื่อปรับแก้ไขรูปคางร่วมไปด้วย หากทำร่วมกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น

การผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงรูปหน้าจำเป็นต้อง อาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและประสบการในการผ่าตัดสูง การศัลยกรรมรูปหน้าของเกาหลีจะเน้นความเรียวและโค้งมนของรูปหน้าดูเป็นธรรมชาติ ท่านที่คางยาวเกินไปอาจจะต้องตัดคางออกไป บางท่านที่คางยุบเข้าไปด้านในก็จำเป็นต้องทำให้คางยื่นออกมาเล็กน้อย เพื่อรูปหน้าที่เรียวสวยเป็นธรรมชาติ

จุดประสงค์ของการผ่าตัด

  • เพื่อให้โครงหน้ามีขนาดเล็กลง และเรียวมากขึ้น

  • เพื่อลดความกว้างของใบหน้า

  • เพื่อปรับภาพลักษณ์ที่ดูแก่เกินวัย ให้ดูเด็กขึ้น

  • เพื่อปรับให้หน้าที่ดูทู่ ดูดุ ได้มิติมากยิ่งขึ้น

วิธีการผ่าตัดกราม

คุณหมอกรีดภายในช่องปากเพื่อเปิดแผลจากด้านใน (จะได้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้านนอก) จากนั้นจะตัดกระดูกกรามตั้งแต่ใต้ใบหูจนถึงปลายคาง ทำให้ใบหน้าเรียวขึ้น ไม่มีเหลี่ยมของสันกรามหรือไขมันใต้คาง

คาง

1. ผ่าตัดรูปตัว T

เป็นการผ่าตัดกระดูกกรามและส่วนปลายคางที่กว้างหรือยาวมากเกินไปสามารถลดได้ทั้งปลายคางที่กว้างและยาวยื่นออกมา

2. การผ่าตัดรูปหน้าที่เป็นตัว V คว่ำ

เป็นการผ่าตัดกระดูกกรามและส่วนปลายคางที่กว้างหรือยาวมากเกินไปสามารถลดได้ทั้งปลายคางที่กว้างและยาวยื่นออกมา

3. การผ่าตัดศัลยกรรมคางในแนวขวาง

เป็นการใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบเก่า ช่วยแก้ไขคางทู่ ยาวเกินไปไม่รับกับหน้า

กลุ่มเป้าหมาย

  • ปลายคางมีลักษณะเหลี่ยม ไม่โค้งมน

  • ปลายคางกว้างและใหญ่ มีเนื้อที่คางเยอะ

  • มีรูปทรงหน้าแบบตัว U หรือคางตัน

  • บริเวณส่วนล่างของใบหน้าดูหนา คล้ายใบหน้าผู้ชาย

ทีมแพทย์ โรงพยาบาล เจเจ ฮงจินจู (ทีมแพทย์รายการเลทมีอินไทยแลนด์)

คุณหมอ ปรับกระดูกรูปหน้า Dr.ยัง แฮวอน

**วิธีการผ่าตัดขึ้นอยู่กับโครงสร้างกระดูกแต่ละท่าน**

**ว่าต้องปรับแบบไหนคุณหมอจะวิเคราะห์อีกครั้งค่ะ**

รีวิว ก่อน - หลัง ศัลยกรรมปรับรูปหน้า V-Line

เนื้อหา : PuPae NP.STMstyle ภาพประกอบ : JJ HongJinJoo , braunps

#เอเจนซเกาหล #เอเจนซศลยกรรมเกาหล #รววศลยกรรมเกาหล #รวววไลน #รววศลยกรรมผชาย #รววศลยกรรมผหญง #รววตดกราม #รววVLine #รววปรบรปหนา #รววกอนหลงศลยกรรม #ตดกราม #วไลน #ศลยกรรมวไลน #โรงพยาบาลศลยกรรมเกาหลยอดนยม #โรงพยาบาลเจเจฮงจนจน #JJHongJinJoo #ทมแพทยรายการเลทมอนไทยแลนด #ศลยกรรมเกาหล #หมอศลยกรรมเกาหล #ทำวไลนหมอไหนด #ศลยกรรมหนาเรยว #ทำหนาเรยว

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg