วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมลดกรามอย่างละเอียด และภาพก่อนหลังทำ (Before/After) By STMstyle


กรามที่กว้างบานเป็นเหลี่ยม การแก้ไขปัญหากรามใหญ่โดยทั่วไปจะนิยมทำการรักษาด้วยการฉีดโบท็อกซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและปลอดภัย แต่อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน ก็ต้องกลับมาฉีดซ้ำเรื่อยๆ

การผ่าตัดลดกราม เป็นการการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร การผ่าตัดจะทำการตกแต่งมุมกระดูกที่กว้างให้เล็กลง ส่งผลทำให้รูปหน้าดูเล็กลง ซึ่งเป็นการผ่าตัดไม่ซับซ้อน แผลจะซ่อนอยู่ภายในช่องปากทำให้ไม่เกิดแผลเป็นด้านนอกของใบหน้า กรามใหญ่จะพบในกลุ่มชาวเอเชียมากกว่า ยุโรปเนื่องจากโครงสร้างของสีรระที่แตกต่างสามารถเกินขึ้นได้ทั้งชายและหญิง ตามโครงสร้างพื้นฐานของใบหน้า

วิธีการผ่าตัด แพทย์จะผ่าตัดจากภายในตกแต่งกรามตามต้องการ ซึ่งการผ่าตัดวิธีนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากไม่เห็นแผลเป็น นอกจากนั้นกระดูกกรามที่ได้จะโค้งเนียนสวยกว่าเพราะสามารถตัดแต่งได้ตลอดกระดูกขากรรไกร นอกจากนั้นวิ