วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมลดโหนกแก้ม อย่างละเอียด และภาพก่อนหลังทำ (Before/After) By STMstyle


มุมกระทบของแสงและเงาสามารถส่งผลทำให้ใบหน้าดูแก่กว่าวัยได้อย่างมาก ยิ่งใครที่มี โหนกแก้ม ที่ชัดเจนก็จะส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ดูแก่กว่าวัย ดูดุหน้าเกรงขามได้ สำหรับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโหนกแก้มคือส่วนไหนของใบหน้า โหนกแก้ม ส่วนที่อยู่บนใบหน้าจากใต้และข้างกระบอกตา ยาวไปจนถึงหน้ารูหู เป็นแกนกระดูกที่คลำได้มีลักษณะนูนๆ โดย มี 2 ส่วน

1. กระดูกส่วน Zygomatic Bone (Body)

2. กระดูก Zygomatic Arch

ลักษณะโหนกแก้มที่ดี ไม่ควรสูงจนเกินไป เพราะจะส่งผลทำให้ดูไม่สวย กรณีบางคนที่มีลัษณะโหนกแก้มสูงก็ส่งผลทำให้หน้าดูมีมิติ มีเอกลักษณ์แต่โหนกแก้มต้องมีความสมดุลกับใบหน้าส่วนอื่นด้วย

สำหรับชาวตะวันตกที่มีสรีระโครงสร้างแต่ต่างกับชาวเอเชียจำเป็นต้องมีโหนกแก้ม เพราะโดยปกติจะมีโครงสร้างบริเวณโหนกคิ้วเบ้าตาและจมูกที่รับกับรูปหน้าอยู่แล้ว ไลน์ของกระดูกโหนกแก้มที่ยื่นมาด้านหน้าจะส่งผลทำให้ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้น ผิดกับชาวตะวันตกที่ไม่มีโหนกแก้มใบหน้าจะดูตอบแข็ง ในส่วนของคนเอเชียหากมีโหนกแก้ม ลักษณะของโหนกแก้มจะยื่นออกมาด้านหน้าและด้านข้าง แต่หากมีมากเกินไปจะส่งผลทำให้ใบหน้าดูแก่กว่าวัย ใบหน้าบานไม่สมดุล

การผ่าตัดลดโหนกแก้ม

<