วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมกรีดตาด้านบน อย่างละเอียด และภาพก่อนหลังทำ (Before/After) By STMstyle


ถ้าอยากมีดวงตาโต กลมสวยงามการกรีดตาด้านบน แก้ไขปัญหาตาชี้ลงสามารถทำให้ทรงของตาเปลี่ยนไปดูสวยงามขึ้นได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคลด้วย เพราะไม่งั้นจากสวยจะกลายเป็นไม่สวยได้นะคะ โดยทั่วไปชาวเอเชียจะมีผิวหนังปิดบริเวณหัวตาเยอะแตกต่างกับชาวตะวันตก นั้นจึงเป็นสาเหตที่ทำให้ต้องทำการเปิดหัวตาเพื่อขยายให้ตาดูโต และดูสดใส

ความแตกกต่างของการกรีดหัวตา และการกรีดหัวตาด้านบน

การกรีดหัวตาด้านบนเหมาะกับผู้ที่มีปัญหา ผู้ที่ไลน์ชั้นตาสองชั้นตรงหัวตาไม่ติดกับหัวตา ผู้ที่ตาดำค่อนข้างมองเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือ ไลน์ชั้นตาสองชั้นตรงหัวตาหลบใน ทำให้มองเห็นไลน์ชั้นตาไม่ชัดเจน

เทคนิคการผ่าเปิดหัวตาด้านในจะทำการกรีดเปิดเนื้อผิวที่ซ่อนอยู่ภายในออก ซึ่งแทบจะไม่เห็นรอยแผลเลย การผ่าตัดวิธีนี้จะทำให้หัวตาดูยาวและโตขี้น

การวางยา : ยานอนหลับ