การผ่าตัดแก้ไขปลายจมูก


การลดปีกจมูกจะมีทั้งหมด 2วิธี คือ การลดความกว้างของปีกจมูก กับการย้ายตำแหน่งของปีกจมูก หากปีกจมูกบานออกหรือปีกจมูกหนา จะทำให้จมูกดูแบนและใหญ่ ใบหน้าดูดุ ไม่เป็นมิตร การตัดปีกจมูกที่บานออก และเย็บปรับทรงรูจมูก จะให้ได้จมูกให้ที่สวยดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับใบหน้า

โดยผู้คนส่วนใหญ่มักจะเปรียบเทียบปีกจมูกกับชาวตะวันตก และเชื่อว่าถ้าลดปีกจมูกให้แคบขึ้น จะช่วยให้ใบหน้าสวยขึ้น แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็กังวลเกี่ยวกับรอยแผลเป็นในการตัดปีกจมูก แต่จริงๆแล้วรอยแผลจะมองเห็นไม่ชัดเพราะรอยแผลจะถูกซ่อนไว้ใต้จมูกแทน

การตัดปีกจมูกแนะนำในกรณีใด

- กรณีปลายจมูกบานและใหญ่ ทำให้ใบหน้าดูดุ
- คนที่ปีกจมูกกว้างทำให้จมูกดูแบน
- คนที่สันจมูกโด่ง แต่ปลายจมูกบาน
- กรณีปีกจมูกหนาและย้อยลงต่ำ
- แม้จมูกจะโด่ง แต่เมื่อมองมุมด้านข้างแล้ว ปีกจมูกบานใหญ่ไม่รับกัน
- กรณีที่ปลายจมูกบานใหญ่ ทำให้หน้าไม่สมส่วน
- คนที่รูจมูกดูใหญ่
- ปีกจมูกใหญ่จนเด่น ไม่เข้ากับหน้า
กรณีมองจากด้านหน้า ขอบของปีกจมูกไม่ควรเกินระยะระหว่างหัวตา กรณีที่จมูกไม่บาน ขอบนอกของส่วนปลายปีกจมูกควรจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุด
กรณีที่ปีกจมูกใหญ่และบานออก ขอบนอกสุดของปีกจมูกจะกว้างกว่าส่วนล่างของปีกจมูกเกินกว่า 2 มม. ซึ่งจะทำให้จมูกดูใหญ่กว่าปกติ