[REVIEW] คุณนิ นิสากร จากเลทมีอินซีซั่น 1 กับการเสริมจมูก


ศัลยกรรมจมูก

❶ ลดปีกจมูก

❷ เสริมสันและแต่งปลายจมูก

" เนื่องจากปีกจมูกกว้างและจมูกค่อนข้างสั้น

จึงทำการเสริมสันจมูกและปลายจมูกให้โด่งมากขึ้น

รวมถึงลดขนาดปีกจมูกให้เล็กลง "

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎

BEFORE & AFTER

(หลังผ่าตัด 3 เดือน)

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎

* ภาพประกอบเป็นเพี