แก้ปัญหาหน้าบึ้ง ด้วยศัลยกรรมยกกระชับมุมปาก


สาเหตุของมุมปากหย่อนคล้อยนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกัน ถ้ามุมปากมีความหย่อนคล้อย จะทำให้ใบหน้าดูเศร้า

หากมุมปากยกขึ้นจะให้ภาพลักษณ์ดูสดใสและดูซอฟท์มากขึ้น

โดยทั่วไปสามารถตกแต่งกล้ามเนื้อที่รั้งให้มุมปากหย่อนคล้อยลง

และตกแต่งผิวหนังเฉพาะส่วนมุมปากให้ยกกระชับขึ้นก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้

วิธีการศัลยกรรมยกกระชับมุมปาก

จะทำการลดกล้ามเนื้อที่ดึงให้มุมปากหย่อนคล้อยลงและทำให้มุมปากสามารถยกขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

โดยทำการผ่าตัดบริเวณผิวมุมปากเป็นลักษณะ สามเหลี่ยมและตกแต่งยกกระชับชั้นผิวและกล้ามเนื้อ

สามารถทำให้ความยาวของปากเพิ่มขึ้นและสามารถปรับองศาของมุมปากได้

การศัลยกรรมยกกระชับมุมปากนั้น จะทำการปรับแต่งกล้ามเนื้อมุมปากและกล้ามเนื้อสำหรับการแสดงสีหน้า

หลังจากการผ่าตัด ด้วยแผลเย็บอาจทำให้เกิดอาหารแดง