เสกจมูกให้ปัง ทั้งหญิงและชาย


จมูก คือ ศูนย์รวมของใบหน้าจุดมองแรกที่ให้ความรู้สึกทั้งหมด หากจมูกใหญ่ไปเล็กไปจากใบหน้าก็จะทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ทำให้ศัลยกรรมจมูกกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นในการทำศัลยกรรม แต่ความแตกต่างของโครงสร้างสรีระชายและหญิงนั้นแตกต่างกันทำให้การทำศัลยกรรมจมูกที่ดีต้องออกมารับกับรูปหน้า และเพศของผู้ผ่าตัด

ความแตกต่างระหว่างการศัลยกรรมจมูกของผู้ชายและผู้หญิง

สำหรับผู้ชาย การเสริมจมูกจะต้องทำการเน้นตรงสันจมูกให้ตรงเป็นแกนลงมา ให้ดูมีมิติทั้งหน้าตรงและข้าง ปลายจมูกพุ่ง ไม่ยกปลายมากเกินไปหรือไม่ควรทำทรงเป็นปลายหยดน้ำ ควรตกแต่งทรงให้ช่วงสันสูงส่วนปลายโด่งรับกับโครงหน้าดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะแตกต่างกับของผู้หญิงที่สันจมูกควรมีความละมุม ดูนุ่มนวลมากกว่า ปลายจมูกสามารถทำได้ทั้งปลายหยดน้ำหรือเชิดตามความเหมาะสมและความต้องการของเคสนั้น

ผลลัพธ์ของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

แน่นอนว่าก่อนทำการศัลยกรรมต้องทำการสรุปรายละเอียดความต้องการก่อนที่จำทำการผ่าตัด อย่างไรก็ตามทรงที่เราต้องการความเข้าใจระหว่างแพทย์และผู้ผ่าตัดอาจจะไม่เหมือนกันทางที่ดีควรเตรียมรูปตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์ผู้ผ่าตัด

เขียนและเรียบเรียงโดย STMstyle ภาพประกอบจาก JJ Hong Jin Joo

#ศลยกรรมจมกผชาย #เสรมจมก #stmstyle

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg