ยกกระชับหน้าด้วยไหมอีลาสติกกุม


ยกกระชับหน้าด้วยไหมอีลาสติกกุม (แก้ม+ริ้วรอยใต้ตา ) เเทคนิคการศัลยกรรมนี้ เหมาะสมหรับช่วงอายุ 35-40 ปี กรณีที่ริ้วรอยเหี่ยวย่นยังไม่มีมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับตอนสาวๆ และโครงสร้างผิวไม่หนาเกินไปนัก ใบหน้าดูตอบไม่มากนัก

ไหมอีลาสติกกุมเป็นไหมที่ไม่ความยืดหยุ่นสูง และมีความนุ่มเหมือนไขมันที่อยู่ในร่างกาย ซึ่งจะแตกต่างจากไหมปกติทั่วไป และไหมอีลาสติกกุมเมื่อร้อยเข้าไปแล้วที่จะทำให้ใบหน้าขยับเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่แข็งตึง ทือ จนแสดงสีหน้าได้ไม่เต็มที่เหมือนไหมธรรมดาทั่วไป

ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด : ประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะเวลาพักฟื้น : ประมาณ 7-10 วัน ระยะเวลาผลลัพธ์ : ประมาณ 3ปี

**หมายเหตุ** เนื่องจากแพทย์ผู้ผ่าตัดจะทำการร้อยไหมเข้าไปที่ชั้นกล้ามเนื้อ จึงทำให้อายุผลหลังผ่าตัดนั้น ยาวนานขึ้นมากกว่าไหมธรรมดา ซึ่งไหมธรรมดาจะทำการร้อยแค่ชั้นผิวหนัง จึงจำเป็นต้องร้อยซ้ำ ทุกๆ 6เดือน-1ปี

รีวิว ก่อน- หลังผ่าตัดศัลยกรรม

เรียบเรียงโดย : PuPae NP.