Q&A ศัลยกรรมขากรรไกร


รวบรวมคำถามที่พบเจอได้บ่อยทั้งก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัดขากรรไกร

Q. ควรปรับขากรรไกรหรือไม่ ?

การผ่าตัดขากรรไกรเป็นการผ่าตัดใหญ่เพื่อปรับโครงหน้า เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาคางยื่นหรือฟันไม่สบกัน แต่ทั้งนี้บางกรณีก็สามารถทำการรักษาด้วยการจัดฟัน โดยปกติการผ่าตัดขากรรไกรควรทำร่วมกับการปรับโครงหน้าโหนกแก้ม กราม คางเพื่อให้ใบหน้ามีความสมมาตร

Q. การผ่าตัดปลอดภัยหรือไม่?

ก่อนผ่าตัดเพื่อปรับขากรรไกรเป็นการผ่าตัดใหญ่เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานบนใบหน้า ก่อนทำการผ่าตัดต้องทำการ 3D CT Scan ใบหน้าก่อนทำการวางแผนผ่าตัด ระหว่างทำการผ่าตัดวิสัญญีแพทย์จะประจำการอยู่ที่ดูแลตลอดกระบวนการผ่าตัด เริ่มตั้งแต่ ก่อนทำการผ่าตัดศัลยกรรม ตลอดจนเสร็จสิ้น

Q. หลังการผ่าตัดสามารถเริ่มทานอาหารได้ปกติหรือไม่ ?

หลังผ่าตัดช่วงแรกต้องรับประทานเฉพาะอาหารเหลว เช่น นม หรืออาหารที่ไม่มีเศษกากอาหาร หลังตัดไหมสามารถเริ่มทานอาหารอ่อนและเริ่มปรับตัวทานอาหารแข็งได้ตามปกติ ทั้งนี้การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดทางโรงพยาบาลจะแจ้งตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆ อีกที

Q. ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานแค่ไหน ?

หลังผ่าตัดอาการบวมจะยุบล60% ภายใน 3 อาทิตย์หลังการผ่าตัด อาการบวมส่วนที่เหลือจะดีขึ้นภายใน 1 เดือนหลังการผ่าตัด โดยอาการบวมจะเห็นชัดเจนประมาณระยะเวลา 6 เดือนหลังผ่าตัด และจะเข้าที่อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระยะอาการบวมของแต่ละเคสจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพร่างกาย

Q. หลังปรับขากรรไกรแล้ว จำเป็นต้องทำการจัดฟันหรือไม่?

การศัลยกรรมขากรรไกรเป็นการขยับตำแหน่งที่อยู่ของขากรรไกร และจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของฟัน เพราะฉะนั้นการจัดฟันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนไข้ส่วนใหญ่ แต่ระดับของการรักษาด้านทันตกรรมและการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคนไข้แต่ละบุคคล

สอบถามข้อมูลศัลยกรรมปรับรูปหน้าเพิ่มเติม https://www.facialcenter.stmstyle.com หรือ 02-7147719

เขียนและเรียบเรียงโดย STMstyle

ภาพประกอบจาก Grace Hospital

#ศลยกรรมปรบรปหนา #ขากรรไกร #ศลยกรรมขากรรไกร #STMstyle

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg