หลักการสร้างโครงหน้าที่สวยงาม


หลักการในการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าให้ออกมาสวยงามมีความสมมาตรและดูเป็นธรรมชาตินั้น จะผ่านการวิเคราะห์จากสัดส่วนโครงหน้ารูปร่างของโครงสร้างกระดูกใบหน้าโดยผ่านการศัลยกรรมตัดกระดูกส่วนเกินที่มีขนาดเล็กออก เพื่อให้ใบหน้าออกมาสมบูรณ์แบบ

การผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้าง สัดส่วนของใบหน้าและแต่ละส่วนในกระดูกใบหน้า เพื่อสร้างสรรค์การผ่าตัดที่ดีสผลของการผ่าตัดออกมาเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในส่วนของเนื้อเยื่อเส้นประสาท กล้ามเนื้อและไขมัน ความยืดหยุ่นของผิว และส่วนประกอบต่างๆ อีกมากมายเพื่อใช้ในการประกอบการผ่าตัด

การผ่าตัดกระดูกโครงหน้าที่สมบูรณ์แบบ คือ สามารถทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนสมมาตร เรียวขึ้น ผลลัพธ์ออกมาเป็นธรรมชาติ

ข้อสำคัญของการผ่าตัดโครงหน้า 1. แพทย์ผู้ผ่าตัดมีประสบการณ์เทคนิคการผ่าตัดโครงหน้า

2. มีเครื่องมือที่พร้อมเพียง ทันสมัยและปลอดภัย

3. มีการวางแผนก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาแม่นยำและปลอดภัย

4. มีวิสัญญีแพทย์ประจำห้องผ่าตัด

ระบบการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า
1. วิเคราะห์โครงสร้างกระดูกใบหน้า กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท โดยใช้เครื่อง CT Scan

2. วางแผนการผ่าตัดคนไข้เป็นรายบุคคลแบบ เพื่อผลการผ่าตัดที่แม่นยำและปลอดภัย

3. ตรวจร่างกาย ความพร้อมของคนไข้ก่อนผ่าตัดเพื่่อความปลอดภัย

4. การผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโครงหน้าและทำการวางยาสลบด้วยทีมวิสัญญีแพทย์

สอบถามข้อมูลศัลยกรรมปรับรูปหน้าเพิ่มเติม https://www.facialcenter.stmstyle.com หรือ 02-7147719

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก STMstyle,DA

#ศลยกรรมปรบรปหนา #วไลน #ศลยกรรมขากรรไกร #ลดโหนกแกม #ปรบรปหนา #รววปรบรปหนา #STMstyle #เอเจนซศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1