ศัลยกรรมกระดูกใบหน้าต้องคำนึงถึงอะไรร่วมด้วย??


จะผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกบนใบหน้าได้ จะต้องดูอะไรร่วมด้วย

1.ความหนา ความสูงของกระดูกกรามทั้งอัน

2.ความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกกราและกระดูกใบหน้าส่วนบน

3.การสบฟันว่า ผิดปกติด้วยหรือไม่

4.ความหนาของกล้ามเนื้อมุมกราม

5.ความผิดปกติของกระดูกกรามส่วนอื่นเช่น คาง ข้อขากรรไกรรวมทั้งฟันซี่ต่างๆ

เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบการตัดกราม ว่าจะสามารถให้ใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและได้รูปร่างของ ใบหน้าที่สมดุลย์กับส่วนอื่นของใบหน้าหรือไม่ รวมทั้งศึกษาแนวในการตัดกระดูกกรามว่าจะตัดในแนวใดจึงจะเหมาะสม

ข้อดี หน้าเราก็จะดูเรียวลงอย่างเห็นได้ชัด เหมือนจ่ายครั้งเดียวแต่ผลถาวรตลอดไป

ข้อเสีย หากเราไม่ชอบที่หน้าเรียว หลังผ่าตัดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะ

รูปก่อนปรับรูปหน้าและหลังปรับรูปหน้า หลังปรับทำให้ได้สัดส่วนเท่ากันทั้งสองฝั่ง สมมาตรกันยิ่งขึ้น

ใบหน้าที่ได้สัดส่วน สมมาตรกันเมื่อแบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน Face Propportion Analysis

หรือสามารถวัดใบหน้าโดยการแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก จากบนลงล่าง คือ

ส่วนบนสุด ได้แก่ ส่วนหน้าผากทั้งหมด ตั้งแต่โคนผมจนถึงช่วงเหนือคิ้ว

ส่วนกลาง ได้แก่ ส่วนคิ้วจนถึงปลายจมูก