สนามบินอินชอนเตรียมเปิด Terminal ใหม่ 18 มกราคม 2018


วันที่ 18 มกราคม 2018 สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมทำการเปิด เทอมินัล 2 ในสนามบินใหม่

เพื่อลดอการแออัดของผู้โดยสารจากเทอมินัล 1

โดยจะมีสายการบินที่ย้ายมาอยู่เทอมินัล 2 ได้แก่ Korean Air , Air France , Delta เป็นต้น

ที่มา : Naver เรียบเรียงโดย : STMStyle

ที่มา : Naver

#ทองเทยวเกาหล #เตรยมตวกอนไปทำศลยกรรมทเกาหล #เตรยมตวกอนไปเทยวเกาหล #ศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1