สนามบินอินชอนเตรียมเปิด Terminal ใหม่ 18 มกราคม 2018


วันที่ 18 มกราคม 2018 สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมทำการเปิด เทอมินัล 2 ในสนามบินใหม่

เพื่อลดอการแออัดของผู้โดยสารจากเทอมินัล 1

โดยจะมีสายการบินที่ย้ายมาอยู่เทอมินัล 2 ได้แก่ Korean Air , Air France , Delta เป็นต้น

ที่มา : Naver เรียบเรียงโดย : STMStyle

ที่มา : Naver

#ทองเทยวเกาหล #เตรยมตวกอนไปทำศลยกรรมทเกาหล #เตรยมตวกอนไปเทยวเกาหล #ศลยกรรมเกาหล

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg