การศัลยกรรมแก้ไขหน้าอก


หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการผ่าตัดหน้าอกที่ออกมาไม่ดีจนทำให้ต้องการผ่าตัดใหม่อีกรอบ ไม่ว่าจะเป็น ขนาดที่ไม่พอดี หรือไม่เท่ากัน รวมถึงปัญหาอื่นๆ

ปัจจุบันการแก้ไขหน้าอก 20% เกิดจากสาเหตุถุงน้ำเกลือหรือซิลิโคนแบบเก่าแตกเพราะไม่ได้มาตรฐานสากลเป็นกรณีที่พบบ่อยที่สุดในการแก้ไขศัลยกรรมหน้าอกค่ะ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการสัมผัสหรือทรงหน้าอกที่ออกมาไม่เป็นตามต้องการ และการแข็งตัวของผิวก็เป็นปัญหาสำคัญของการแก้ไขอีกด้วย

สิ่งแรกที่ต้องทำในการแก้ไขหน้าอก คือ การเช็คพื้นฐานเดิมของหน้าอกว่ามีปัญหายังไร และมีข้อจำกัดในการแก้ไขยังไรให้จบไม่ต้องทำการแก้ไขใหม่อีกรอบ

อันดับแรกที่ควรทำให้การผ่าตัดแก้ไข สิ่งที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนวัสดุเสริมและการเปลี่ยนขนาดใหม่ทั้งหมด ในการผ่าตัดครั้งใหม่ต้องทำการวางแผนก่อนผ่าตัดโดยทำการเอ็กซ์เรย์ดูตำแหน่งเดิมของวัสดุ การแก้ไขควรทำให้เลือดออกน้อยที่สุด และไม่กระทบกับกล้ามเนื้อบริเวญรอบข้าง สิ่งที่สำหรับอีกอย่างนั้นก็คือการนำวัสดุใหม่ใส่เข้าไปแทนที่อันเก่า

สิ่งสำคัญในการแก้ไขหน้าอก

  1. มีการวางแผนเตรียมผ่าตัดที่ชัดเจน

  2. มีการเอ็กซ์เรย์ก่อนผ่าตัด

  3. รายละเอียดของวัสดุตัวใหม่ที่จะเสริมเข้าไป

สำหรับการแก้ไขบางกรณีไม่จำเป็นต้องทำการปรับทั้งหมด สามารถแก้ไขปัญหาบางจุดแทนได้ หากตำแหน่งของทรงหน้าอกผิดรูปมาเท่าไรก็ยิ่งต้องระวังใหม่มากขึ้นเท่านั้น

เขียนและเรียบเรียงโดย STMstyle ภาพประกอบจาก Google

#ศลยกรรมหนาอก #ทำนม #แกหนาอก #STMstyle #ศลยกร