ตาปรือ ตาดูง่วงนอนสภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง


ตาขี้เกียจที่เรารู้จักกันดีหรืออีกปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เป็นภาวะที่ส่งผลทำให้ดวงตาปรือ เหมือนคนง่วงนอนเนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ช่วยยกเปลือกตา

ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดคือ ขอบตาบนตกลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติความห่างของตาดำ ทำให้เหมือนผู้ที่มีอาการง่วงนอน ตาดูปรือ เพราะเปลือกตาบนตกลงมา

ลักษณะตาปกติ ลักษณ์กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตัวช่วยที่จะทำให้ลืมตาได้ง่ายขึ้นจะตกเป็นของกล้ามเนื้อส่วนหน้าผากจึงส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหน้าผากใช้งานเยอะขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาริ้วรอยบริเวณหน้าผาก นอกจากนั้นปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงยังส่งผลให้ดวงตาดูไม่สดใส ดวงตามีขนาดเล็กลงอีกด้วย

ระดับปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถเป็นได้ตั้งแต่กำเนิด นอกจากนั้นอายุที่มาขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้เช่นกัน การรักษานั้นขึ้นอยู่กับระดับอาการของผู้ป่วยด้วย นอกจากนั้นผลของกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจจะส่งผลทำให้ตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันอีกด้วย หากเป็นหนักจะส่งผลทำให้การลืมตามีปัญหาทำให้ลืมตาไม่ค่อยขึ้นได้

การแก้ไขนั้นประกอบด้วยการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาและปรับแต่งชั้นตา การผ่าตัดการแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ทักษะที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นและประสบการณ์มากมายกว่าการผ่าตัดตาประเภทอื่น ๆ

ภาพก่อน-หลังทำการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

(ผลลัพธ์ของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

ผลลัพธ์ของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ริ้วรอยบริเวณหน้าผากจะหายไปและจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเวลาใช้สายตา

หลังจากทำการผ่าตัด

เขียนและเรียบเรียงโดย STMstyle

ภาพประกอบจาก JJhongjoon

http://m.blog.naver.com/ccdreameye/220725665359

http://blog.naver.com/noblem777/40143387852

#ศลยกรรมตา #แกตา #ศลยกรรมแกตา #ทำตา #กลามเนอตา

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg