สาเหตุที่ต้องผ่าตัดแก้ไขชั้นตา 'แผลเป็นหลุม'หากชั้นตาหนาและดูไม่สวยงาม เป็นรอยบุ๋ม จะถือเป็นความผิดพลาดจากการผ่าตัด เรียกแผลที่เป็นรอยบุ๋มว่า รอยแผลหลุม ซึ่งมีลักษณะชั้นตาลึก จะไม่ชัดเจนเมื่อมองด้านหน้าตรง แต่หากมองจากด้านล่างหรือตอนหลับตา จะเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับสาเหตุในการเกิดแผลเป็นหลุม


แผลเป็นหลุม เกิดจากอะไร ?

สาเหตุที่ 1 กำจัดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อออกมากเกินไป


ชั้นตาจะมีองค์ประกอบหลายชั้น เรียงลำดับจากด้านนอกคือ ผิวหนัง, กล้ามเนื้อ, เนื้อเยื่อ, ไขมัน, หนังตา และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา
ในการผ่าตัดจะต้องกำจัดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อออก หากนำออกไปมาจนเกินไป จะทำให้ผิวใต้ไลน์ชั้นตาบางลง แต่ผิวเหนือชั้นตาจะหนาขึ้น กลายเป็นแผลเป็นหลุม