ใบหน้าที่เหมาะกับการทำศัลยกรรมขากรรไกร


ลักษณะใบหน้าที่เหมาะกับการทำศัลยกรรมขากรรไกร​

1. คางผลุบเข้าไปข้างในมากเกินไป

2. ขากรรไกรล่างยื่นออกมาหรือยาวเกินไป

<