โหงวเฮ้งจากลักษณะหางตา


คุณมีลักษณะหางตาเชิดขึ้น หรือ หางตาตก ?

ดวงตาที่ดีตามโหงวเฮ้งเป็นอย่างไร? ตามหลักโหงวเฮ้งแล้ว ดวงตาที่มีช่วงปลายหางตาเชิดขึ้นเพียงเล็กน้อย จะเป็นลักษณะดวงตาที่ดี มีความสุขและความโชคดี

ลักษณะหางตาเชิดขึ้น

ผู้ที่มีลักษณะหางตาเชิดขึ้น จะเป็นคนหนักแน่น ใจร้อน และมีนิสัยเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีความอดทนและเข้มแข็ง หากเป็นผู้หญิงที่มีหางตาเชิดขึ้นมากเกินไป เป็นผู้ที่คิดจะอยู่เหนือสามีและชอบดูถูก กรณีที่เป็นผู้ชาย จะมีนิสัยเด็ดขาดและมีภาพลักษณ์ที่เฉียบแหลม แต่อาจเกิดปัญหาต่อมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากเข้ากับผู้อื่นได้ยาก

วิธีแก้ไขด้วยศัลยกรรม

หากลักษณะหางตาเชิดขึ้นไม่มากเกินไป สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำตาสองชั้นเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่อ่อนหวาน แต่หากหางตาเชิดขึ้นมาก จะต้องทำตาสองชั้นร่วมกับการกรีดเปิดหางตา

ลักษณะหางตาตก