เปลี่ยนคางยื่น เป็นหน้าวีเชฟ


คางยื่น

คนที่มีปัญหาคางและฟันล่างยื่นออกมาด้านหน้ามากเกินไป ทำให้ดูหน้ายาว คางแหลม นอกจากนี้ยังทำให้หน้าดุ และมีอายุอีกด้วย จะแบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน

1. คางยื่นแต่ฟันสบกันปกติ ในกรณีนี้จะสามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดลดความยาวของกระดูกคาง และเลื่อนปลายคางถอยไปด้านหลัง โดยจะทำให้ใบสมส่วน และได้รูปมากขึ้น

รูปก่อน - หลัง

2. คางยื่น และฟันบน-ล่างไม่สบกัน แนวฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบน ในกรณีนี้สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกรนองจากช่วยแก้ไขให้ใบหน้าสมส่วนขึ้นแล้ว ยังมีส่วนทำให้ระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอย่างรุนแรงง จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนัก

รูปก่อน - หลัง

#โครงหนา #ศลยกรรมขากรรไกร #ศลยกรรมปรบรปหนา #รปหนา #คางยน #คางยาว #ฟนไมสบกน

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg