เปลี่ยนคางยื่น เป็นหน้าวีเชฟ


คางยื่น

คนที่มีปัญหาคางและฟันล่างยื่นออกมาด้านหน้ามากเกินไป ทำให้ดูหน้ายาว คางแหลม นอกจากนี้ยังทำให้หน้าดุ และมีอายุอีกด้วย จะแบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน

1. คางยื่นแต่ฟันสบกันปกติ ในกรณีนี้จะสามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดลดความยาวของกระดูกคาง และเลื่อนปลายคางถอยไปด้านหลัง โดยจะทำให้ใบสมส่วน และได้รูปมากขึ้น

รูปก่อน - หลัง