เปลี่ยนคางยื่น เป็นหน้าวีเชฟ


คางยื่น

คนที่มีปัญหาคางและฟันล่างยื่นออกมาด้านหน้ามากเกินไป ทำให้ดูหน้ายาว คางแหลม นอกจากนี้ยังทำให้หน้าดุ และมีอายุอีกด้วย จะแบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน

1. คางยื่นแต่ฟันสบกันปกติ ในกรณีนี้จะสามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดลดความยาวของกระดูกคาง และเลื่อนปลายคางถอยไปด้านหลัง โดยจะทำให้ใบสมส่วน และได้รูปมากขึ้น

รูปก่อน - หลัง

2. คางยื่น และฟันบน-ล่างไม่สบกัน แนวฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบน ในกรณีนี้สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรไกรนองจากช่วยแก้ไขให้ใบหน้าสมส่วนขึ้นแล้ว ยังมีส่วนทำให้ระบบย่อยอาหารสามารถทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฟันไม่สบกันอย่างรุนแรงง จะทำให้ความสามารถในการเคี้ยวอาหารน้อยลง ทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานหนัก

รูปก่อน - หลัง

#โครงหนา #ศลยกรรมขากรรไกร #ศลยกรรมปรบรปหนา #รปหนา #คางยน #คางยาว #ฟนไมสบกน

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1