รูปหน้าของฉัน จะต้องผ่าตัดด้วยวิธีไหนนะ??


1. คางผุบ หรือคางสั้น

หมายถึง คนที่มีกระดูกกรามคางเล็ก หรือถอยเข้าไปด้านในทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีคาง กล่าวคือคนที่มีความยาว หรือขนาดใบหน้าส่วนล่างเล็กเกินไป

วิธีการผ่าตัดสำหรับคนคางสั้น

กรณีที่คางสั้นแต่ฟันสบกันปกติ สามารถแก้ไข้เฉพาะส่วนของปลายคางได้ โดยจะตัดกระดูกปลายคางและเลื่อนออกมาด้านหน้า ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะทำให้ปลายคางดูยาวขึ้นแล้ว ยังแก้ไขปัญหาความไม่สมส่วนของคาง เช่น คางเอียง คางเบี้ยวได้อีกด้วย

รูปก่อน-หลังศัลยกรรม

#ศลยกรรมคาง #คางสน #รปหนา #ศลยกรรมปรบรปหนา #หนาเรยว

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg